Blog

Magie reloaded - část 3. reloaded

Když jsem minule dopisoval třetí část o magii na Horohvozdu, tak nějak jsem si říkal, že to není ono. Ztratil jsem totiž poznámky a sepisoval jsem celou věc tak nějak z paměti a myslím si, že z toho nakonec vypadlo to důležité. Něco co tomu dodá víc šťávy a taky pochopitelnosti, to zejména. Snad se tady podaří předložit něco víc vysvětlujícího. Ehm… snad.

Magie reloaded: Část druhá - Jmětí

Co je to „jmětí“? V předchozí části o magii jsem již vysvětloval souvztažnost přírody a věšteb. Příroda na Horohvozdu, to je nespoutaná a neurčitá entita, poháněná jakýmisi záhadnými silami, které se sice na první pohled řídí poznatelnými zákonitostmi, ale vzápětí jsou schopny veškeré poznání o jejich vztazích obrátit v prach. Avšak takový svět, kde by nic nebylo až tak jisté by byl vskutku neobyvatelný. Proto se do celého kolotání vkládá něco víc.

Magia

Před týdnem jsme se sešli jen dva, já a Helda. Šlo však o víceméně předpokládanou skutečnost, a tak jsme si nachystali náhradní program. Vzhledem k tomu, že od přechodu na FATE jsme ohledně magie a jejího systému začali spíše paběrkovat a starý, už tak chatrný systém, založený ještě na postulátech pravidel starého dračáku, jsme hodili přes palubu, bylo nutné vytvořit nový.

Magie reloaded Část třetí - Vůle

Tak se konečně dostáváme ke třetímu dílu našich statí o magii, který by měl poreferovat o posledním nadpřirozenu ve světě Horohvozdském. Prošli jsme si „sféru“ bytí - tedy to, jakým způsobem působí nejrůznější přírodní síly, které vlastně ani tak nejsou silami, jako spíše projevy různých dalších bytostí, které jsou lidskému (hobitímu, trpasličímu,…) zraku skryty. Také jsme nahlédli do oblasti bytí, kde se různí nešťastníci i šťastlivci potýkají se svými určenými osudy, k nimž je nezadržitelně vede užívání jejich schopností. Zbývá nám tedy ta dost možná nejrozšířenější magie. Ta kterou při troše snahy dokáže ovládnout každý. Vlastně to možná ani není nic nadpřirozeného, jen do dokonalosti dovedená dovednost.

Magie reloaded: Část první - Úvod a Bytí

Po prvním článku o magii v našem světě bude nyní následovat další představení našeho světa nadpřirozena. V tomto prvém díle vás čeká úvod, tedy rozvedení onoho prvého abstraktu a popis první části, prvé sady schopností.

blog.txt · Poslední úprava: 27.07.2013 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0