Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
hrani:budovani [13.04.2019]
korhul [Ekonomika]
hrani:budovani [13.04.2019]
korhul [Akce postav]
Řádek 27: Řádek 27:
 | Klášter ((K vybudování je třeba získat souhlas biskupa se zřízením)) | 960 | manévr //​přesně//​ zdarma | | Klášter ((K vybudování je třeba získat souhlas biskupa se zřízením)) | 960 | manévr //​přesně//​ zdarma |
 | Léno | 1200((Lze si jej koupit u zemského sněmu, anebo si jej lze zasloužit nějakým skutkem při obraně země)) | manévr //mocně// zdarma | | Léno | 1200((Lze si jej koupit u zemského sněmu, anebo si jej lze zasloužit nějakým skutkem při obraně země)) | manévr //mocně// zdarma |
-| Chrám ((K vysvěcení chrámu je třeba získat relikvii, která do něj bude umístěna)) | 480 | manévr //lstivě// zdarma |+| Chrám ((K vysvěcení chrámu ​biskupem ​je třeba získat relikvii, která do něj bude umístěna)) | 480 | manévr //lstivě// zdarma |
 | Stáje | 900 | umožňuje použít manévr //velmi rozsáhle// a jednou akcí tak ovlivnit všechny vesnice na panství ​ | | Stáje | 900 | umožňuje použít manévr //velmi rozsáhle// a jednou akcí tak ovlivnit všechny vesnice na panství ​ |
 | Silnice | 1080 | manévr //obrana// zdarma |  | Silnice | 1080 | manévr //obrana// zdarma | 
-| Hrad ((K vybudování ​je třeba ​získat souhlas panovníka / zemského sněmu)) | 3600 | //​nadání//​ (2 manévry) | +| Hrad ((K vybudování ​se doporučuje ​získat souhlas panovníka / zemského sněmu)) | 3600 | //​nadání//​ (2 manévry) | 
 | Rybník | 270 | sleva na vyčerpání |  | Rybník | 270 | sleva na vyčerpání | 
-| Mlýn | 330 | všechny vesnice na panství mají výnos jakoby jejich pouto bylo o 2 vyšší ((nesčítá se s žentourem)) |+| Mlýn | 330 | všechny vesnice na panství mají výnos jakoby jejich pouto bylo o 2 vyšší ​(i vyšší než 5) ((nesčítá se s žentourem)) |
 | Kamenolom | 180 | při založení kamenolomu je v něm 2k6 zdrojů, které lze použít při placení manévrů a vyčerpání tam, kde dává smysl použití kamene |  | Kamenolom | 180 | při založení kamenolomu je v něm 2k6 zdrojů, které lze použít při placení manévrů a vyčerpání tam, kde dává smysl použití kamene | 
 +| Tržiště | 60 | Podmínka pro nalákání řemeslníků na panství. Každý rok 3k6 dukátů navíc k ročnímu zisku. |
  
 Je možné vymyslet i další vylepšení. Je možné vymyslet i další vylepšení.
hrani/budovani.txt · Poslední úprava: 13.04.2019 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0