Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
hrani:substance_a_nastrahy [07.06.2016]
korhul [Konfigurátor substancí a nástrah]
hrani:substance_a_nastrahy [07.06.2016] (aktuální)
korhul [Konfigurátor substancí a nástrah]
Řádek 2: Řádek 2:
  
  
-===== Konfigurátor substancí a nástrah ===== 
-<​form>​ 
-action template _ svet:​grimoar:​ : 
  
-fieldset "Typ substance / nástrahy"​ 
-select "Vyber jeden z" "​Jed|Nástraha|Lektvar|Elixír"​ @ 
-static "​Základ ceny činí u jedů a nástrah 3 suroviny. U elixírů a lektvarů záleží na vůli tvůrce"​ 
-hidden "​Základ ceny" "​=3"​ 
- 
-fieldset "​Informace"​ 
-textbox "​Název"​ @ 
-textarea "​Popis"​ 
- 
-fieldset "Druh jedu" "Vyber jeden z" "​Jed"​ 
-yesno "​omamná látka"​ "​=omamný"​ "​!"​ 
-yesno "​plynný jed" "​=plynný"​ "​!"​ 
-yesno "​kontaktní jed" "​=kontaktní"​ "​!"​ 
-static "​Použití každého z těchto vylepšení zvýší výrobní cenu jedu o 1 surovinu."​ 
- 
-fieldset "​Vylepšení"​ "Vyber jeden z" "​Jed"​ 
-yesno "​okamžitý účinek"​ "​=okamžitě"​ "!od nejbližšího soumraku nebo úsvitu"​ 
-hidden "Cena okamžik"​ "​=1"​ 
- 
-fieldset "​Vylepšení"​ "Vyber jeden z" "​Jed"​ 
-yesno "​dvousložkový"​ "​=ano"​ "​!ne"​ 
-static "​Použití každého z těchto vylepšení zvýší výrobní cenu jedu o 1 surovinu."​ 
- 
-fieldset "​Druhá složka"​ "​dvousložkový"​ 
-textbox "S jakou látkou působí?"​ 
-static "Popis látky, kterou musí oběť pozřít před aplikací jedu, aby začal účinkovat"​ 
-hidden "Cena dvousložka"​ "​=1"​ 
- 
-fieldset "​Slabina"​ "Vyber jeden z" "​Jed"​ 
-select "Jed nemá slabinu?"​ "​ano|ne"​ 
-static "Pokud jed nemá slabinu zvyšuje výrobní cenu jedu o 1 surovinu"​ 
- 
-fieldset "Bez slabiny"​ "Jed nemá slabinu?"​ "​ano"​ 
-hidden "Cena slabina"​ "​=1"​ 
- 
-fieldset "Urči slabiny jedu" "Jed nemá slabinu?"​ "​ne"​ 
-yesno "​výrazná chuť" "​=chuť"​ "​!"​ 
-yesno "​výrazná vůně"​ "​=vůně"​ "​!"​ 
-yesno "​výrazná barva" "​=barva"​ "​!"​ 
-yesno "​výrazná konzistence"​ "​=konzistence"​ "​!"​ 
-textbox "​Slabina jedu" 
- 
-fieldset "​Čarovný nápoj"​ "​omamná látka"​ 
-yesno "​Určí chování oběti?"​ "​=ano"​ "​!ne"​ 
-static "​Použití tohoto vylepšení zvýší výrobní cenu jedu o 1 surovinu."​ 
-hidden "Cena omamná"​ "​=1"​ 
- 
-fieldset "Co omámený udělá?"​ "​Určí chování oběti?"​ 
-textbox "Popis chování oběti pod vlivem omamné látky"​ 
-hidden "Cena vliv" "​=1"​ 
- 
-fieldset "​Neobvyklé třaskaviny"​ "​plynný jed" 
-yesno "​Aktivace zvukem"​ "​=ano"​ "​!ne"​ 
-static "​Použití tohoto vylepšení zvýší výrobní cenu jedu o 1 surovinu."​ 
-hidden "Cena plynná"​ "​=1"​ 
- 
-fieldset "Popis zvuku" "​Aktivace zvukem"​ 
-textbox "Popis zvuku nebo slova, které aktivují nástrahu s jedem" 
-hidden "Cena zvuk" "​=1"​ 
- 
-fieldset "​Dotykový jed" "​kontaktní jed" 
-yesno "​Účinkuje po styku s pokožkou"​ "​=ano"​ "​!ne"​ 
-static "​Použití tohoto vylepšení zvýší výrobní cenu jedu o 1 surovinu."​ 
-hidden "Cena kontakt"​ "​=1"​ 
- 
-fieldset "Cena dotyk" "​Účinkuje po styku s pokožkou"​ 
-hidden "Cena dotyk" "​=3"​ 
- 
-fieldset "​Působí na" "​omamná látka"​ 
-radio "​Látka působí na" "​duši|vliv"​ 
-static "​Omamná látka nemůže působit na tělo!"​ 
- 
-fieldset "​Přidat manévr"​ "Vyber jeden z" "​Jed"​ 
-yesno "Jed obsahuje manévr"​ "​=ano"​ "​!ne"​ 
- 
-fieldset "​Manévry"​ "Jed obsahuje manévr"​ 
-radio "​Manévr jedu" "​mocně|lstivě|rozsáhle"​ ! 
-static "​Použití tohoto vylepšení zvýší výrobní cenu jedu o 1 surovinu."​ 
-hidden "Cena manévr"​ "​=1"​ 
- 
-fieldset "​Účinek jedu" "Vyber jeden z" "​Jed"​ 
-select "Vyber účinek jedu" "​zvýšení ohrožení|jizva|vyřazení"​ 
-select "Vyber postih"​ "​pomalu|nepřesně|chabě|hloupě"​ 
- 
-fieldset "​Vyřazení"​ "Vyber účinek jedu" "​vyřazení"​ 
-hidden "Cena vyřazení"​ "​=1"​ 
- 
-fieldset "Druh nástrahy"​ "Vyber jeden z" "​Nástraha"​ 
-select "Vyber druh nástrahy"​ "​past|mechanická past|třaskavina|žíravina"​ 
-static "​Výrobní náklady běžné pasti jsou 3 suroviny. Třaskavina,​ žíravina nebo mechanická past jsou o 1 surovinu dražší."​ 
- 
-fieldset "​Slabina pasti" "Vyber druh nástrahy"​ "​past"​ 
-textbox "Jak lze past odhalit?"​ 
-static "​Slabinou pasti je cokoli, co umožní nástrahu odhalit a pokusit se vyhnout jejímu účinku."​ 
-hidden "Cena pasti" "​=3"​ 
- 
-fieldset "​Slabina mechanické pasti" "Vyber druh nástrahy"​ "​mechanická past" 
-textbox "Jak lze mechanickou past odhalit?"​ 
-static "​Slabinou pasti je cokoli, co umožní nástrahu odhalit a pokusit se vyhnout jejímu účinku."​ 
-hidden "Cena mechanické pasti" "​=4"​ 
- 
-fieldset "​Slabina třaskaviny"​ "Vyber druh nástrahy"​ "​třaskavina"​ 
-textbox "Jak lze třaskavinu odhalit?"​ 
-static "​Třaskavina musí v okamžiku aktivace spustit výrazný zrakový vjem a/nebo vydat výrazný zvuk." 
-hidden "Cena třaskaviny"​ "​=4"​ 
- 
-fieldset "​Slabina žíraviny"​ "Vyber druh nástrahy"​ "​žíravina"​ 
-textbox "Jak lze žíravinu odhalit?"​ 
-static "​Žíravina musí v okamžiku aktivace spustit výrazný zrakový vjem a/nebo vydat výrazný zvuk." 
-hidden "Cena žíraviny"​ "​=4"​ 
- 
-fieldset "​Aktivace zvukem"​ "Vyber jeden z" "​Nástraha"​ 
-yesno "​Nástraha se spouští zvukem?"​ "​=ano"​ "​!ne"​ 
-static "​Použití tohoto vylepšení zvýší výrobní cenu nástrahy o 1 surovinu."​ 
- 
-fieldset "​Zvuk"​ "​Nástraha se spouští zvukem?"​ 
-hidden "Cena zvuk" "​=1"​ 
- 
-fieldset "​Obsahuje nástraha manévr?"​ "Vyber jeden z" "​Nástraha"​ 
-yesno "Je v nástraze začleněn manévr?"​ "​=ano"​ "​!ne"​ 
- 
-fieldset "​Manévry"​ "Je v nástraze začleněn manévr?"​ 
-radio "​Manévr nástrahy"​ "​mocně|lstivě|rozsáhle"​ ! 
-static "​Použití tohoto vylepšení zvýší výrobní cenu nástrahy o 1 surovinu."​ 
-hidden "Cena manévr"​ "​=1"​ 
- 
-fieldset "​Účinek nástrahy"​ "Vyber jeden z" "​Nástraha"​ 
-select "Vyber účinek nástrahy"​ "​zvýšení ohrožení|jizva|vyřazení"​ 
-static "​Má-li být následkem nástrahy vyřazení oběti, zvýší se výrobní cena nástrahy o 1 surovinu"​ 
- 
-fieldset "​Vyřazení"​ "Vyber účinek nástrahy"​ "​vyřazení"​ 
-hidden "Cena vyřazení"​ "​=1"​ 
- 
-fieldset "​Zvýšení účinnosti třaskaviny"​ "Vyber druh nástrahy"​ "​třaskavina"​ 
-select "​Posílený účinek třaskaviny"​ "​žádný|zničí dřevo|zničí kov|zničí kámen"​ ! 
- 
- 
-fieldset "​Dřevo"​ "​Posílený účinek třaskaviny"​ "​zničí dřevo"​ 
-hidden "Cena třaskavina dřevo"​ "​=1"​ 
- 
-fieldset "​Kov"​ "​Posílený účinek třaskaviny"​ "​zničí kov" 
-hidden "Cena třaskavina kov" "​=2"​ 
- 
-fieldset "​Dřevo"​ "​Posílený účinek třaskaviny"​ "​zničí kámen"​ 
-hidden "Cena třaskavina kámen"​ "​=3"​ 
- 
-fieldset "​Zvýšení účinnosti žíraviny"​ "Vyber druh nástrahy"​ "​žíravina"​ 
-select "​Posílený účinek žíraviny"​ "​žádný|zničí dřevo|zničí kov|zničí kámen"​ ! 
-static "​Výrobní náklady nástrahy při použití tohoto vylepšení se zvyšují následujícím způsobem: dřevo +1 surovina, kov +2 suroviny, kámen +3 suroviny."​ 
- 
-fieldset "​Dřevo"​ "​Posílený účinek žíraviny"​ "​zničí dřevo"​ 
-hidden "Cena žíravina dřevo"​ "​=1"​ 
- 
-fieldset "​Kov"​ "​Posílený účinek žíraviny"​ "​zničí kov" 
-hidden "Cena žíravina kov" "​=2"​ 
- 
-fieldset "​Dřevo"​ "​Posílený účinek žíraviny"​ "​zničí kámen"​ 
-hidden "Cena žíravina kámen"​ "​=3"​ 
- 
-fieldset "​Vylepšení lektvaru"​ "Vyber jeden z" "​Lektvar"​ 
-select "​Vyléčí jakékoli zranění nebo nemoc (ZS Všelék)"​ "​ne|ano"​ 
-select "​Odstraní jinak nevyléčitelnou jizvu (ZS Živá voda)" "​ne|ano"​ 
-static "​Výrobní náklady se při použití ZS Všelék zvýší o 1 surovinu a při použití ZS Živá voda o 12 surovin."​ 
- 
-fieldset "​Všelék"​ "​Vyléčí jakékoli zranění nebo nemoc (ZS Všelék)"​ "​ano"​ 
-hidden "Cena všelék"​ "​=1"​ 
- 
-fieldset "​Živá voda" "​Odstraní jinak nevyléčitelnou jizvu (ZS Živá voda)" "​ano"​ 
-hidden "Cena živá voda" "​=12"​ 
- 
-fieldset "Na jaký neduh je lektvar určen?"​ "​Vyléčí jakékoli zranění nebo nemoc (ZS Všelék)"​ "​ne"​ 
-textbox "​Popiš druh nemoci nebo zranění, které lektvar léčí."​ 
- 
-fieldset "​Množství surovin"​ "Vyber jeden z" "​Lektvar"​ 
-number "Kolik zdrojů má lektvar obsahovat?"​ ">​0"​ 
-static "​Každý zdroj zvýší výrobní cenu obrazce o 1 surovinu."​ 
- 
-fieldset "Druh elixíru"​ "Vyber jeden z" "​Elixír"​ 
-select "Vyber druh elixíru"​ "​zběhlost|mistrovský|zázračný"​ 
-textbox "​Dovednost"​ 
-static "​Výrobní náklady činí 2 suroviny pro Elixír zběhlosti, 3 suroviny pro Mistrovský elixír a 5 surovin pro Zázračný elixír."​ 
- 
-fieldset "​Elixír zběhlosti"​ "Vyber druh elixíru"​ "​zběhlost"​ 
-hidden "Cena zběhlost"​ "​=2"​ 
- 
-fieldset "​Mistrosvký elixír"​ "Vyber druh elixíru"​ "​mistrovský"​ 
-hidden "Cena mistrovský"​ "​=3"​ 
- 
-fieldset "​Zázračný elixír"​ "Vyber druh elixíru"​ "​zázračný"​ 
-hidden "Cena zázračný"​ "​=5"​ 
- 
-fieldset "​Odeslat"​ 
-submit "​Zapiš do grimoáru"​ 
- 
-</​form>​ 
 ===== Jedy ===== ===== Jedy =====
  
hrani/substance_a_nastrahy.txt · Poslední úprava: 07.06.2016 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0