Časová osa vlkanského tažení

 • 14.5.1280 Družina je po šarvátce v hostinci v Černém Brodě zajata městskou stráží. Po té je naložena a vyvezena do lesa na severu.
 • 17.5.1280 Černobrodská stráž vyložila dobrodruhy v lese a nechala je svázané napospas zvěři a místním hejkalům. Družina je rozdělena na dvě skupiny a neví o sobě. Jedné polovině družiny se podařilo vysvobodit z pout. Noc stráví v koruně stromů a jsou svědky průchodu skřetí družiny, která míří kamsi k jihu.
 • 18.5.1280 Obě poloviny družiny se setkávají v místě, kde kdysi ležela ves, nyní vypálená skřety. Nacházejí dva přeživší elfy. Po krátké hádce se elfové k družině připojují. Družina se rozhodně skřety sledovat.
 • Družina putuje po stopách, které vedou zpět do lesa. Nachází mrtvolu skřeta zle potrhaného. Protože je večer, utáboří se poblíž. V noci je napadena skupinkou hejkalů, kterou však zažene.
 • 19.5.1280 Skřeti míří rychle k severu. Družina se rozhodne, že bude putovat celou noc bez odpočinku, aby je dohnala dříve, než dorazí k hranici.
 • 20.5.1280 Družině se podařilo dohnat skřety. Ondrasar vyhledává jejich tábořiště. Bohužel se prozradí a skřeti po jeho stopě najdou tábořiště družiny. Aragorn zapaluje louku a družina prchá před skřety do lesa. Tam vylezou na stromy. Skřeti je však najdou a obléhají. Oheň donutí dobrodruhy slézt a bojovat o život. Nakonec se jim podaří zabít tři skřety včetně náčelníka a zbytek tak prchne. Družiníci jsou však těžce dobiti a unavení, proto je nesledují a táboří na místě.
 • 21.5.1280 Družina odpočívá poblíž místa boje. Nalezne je hlídka z blízkého hraničního hradu Mittlburk, která přijela prověřit vzniklý požár. Nabídne jim doprovod přes les do Spáleniště. Doporučí dobrodruhům sebrat trofeje zabitých skřetů a přihlásit se o odměnu v Černém Brodě.
 • 22. - 24.5.1280 Družina putuje přes les do Spáleniště. Přeživší skřetího plenění se vrátili z lesů a bědují nad troskami svých domů.
 • 24. - 27.5.1280 Družina přenocuje ve Spáleništi a vydává se do Černého Brodu pro odměnu.
 • 28.5.1280 Družina dorazila do Černého Brodu. Ubytovala se v hostinci. Část vyrazila na tvrz pro odměnu za zabité skřety. Zbytek se poflakuje po městě.
 • 29.5.1280 Družinu kontaktuje elf Nírnil, který se doslechl o jejich výpravě za skřety. Žádá je o doprovod do Skřetozemě. Družina souhlasí a chystá se, že za 4 dny vyrazí. Pepek je na odchodu od krejčího přepaden a obrán o všechny peníze. S pomocí Niny se mu podaří zloděje dostihnout. V šarvátce zabijí jednoho z jeho kumpánů. Anarionovi se podaří ochočit si toulavou kočku.
 • 30.5.1280 Anarion si získá přízeň místního kupce, jehož splašené spřežení se mu podaří zastavit. Nina a Sajulka jsou napadeny neznámými rabiáty, Aragorn a Anarion se jim snaží pomoci. Nakonec se k potyčce připojí i zbytek družiny. Útočníci jsou zahnáni, ale mizí s lupem. Družina je zajata městskou stráží, ale vše se vysvětlí. Gimli a Nina se vydávají do nevěstince, kam vedly stopy po rabiátech. Nina je zajata v nevěstinci.
 • 31.5.1280 Družina ráno najde Ninu zbědovanou a zneuctěnou, pohozenou na ulici ve městě. Dovedou ji do chrámu a zaplatí felčarům, aby se o ni postarali. Sajulka se nechá v chrámu léčit také a vyláká z Aragorna a Pepka peníze na nezbytné výlohy. Pepek objednává sele a pivo pro ostatní. Většina družiníků už utratila všechny peníze.
 • 1.6.1280 Po zdařilém flámu družinu probouzí elf a chce vyrazit. Aragorn mu ale prozradí, že o plánu vyrazit do Skřetozemě ví také Sajulka a Nina. Nírnil trvá na tom, že dívky musí s družinou vyrazit také. Jejich zdravotní stav to ale neumožňuje, a tak se dohodnou posečkat ještě dva dny.
 • 3.6.1280 Družina vyráží směrem do Skřetozemě. Vydávají se cestou ke spálené vesnici a přes les směrem k hraniční zdi.
 • 5.6.1280 Družina doráží do Spáleniště. Zde přespí a druhého dne za úsvitu míří do lesa.
 • 6.6.1280 Po hádce o tom, kde bude družina tábořit a kdo bude držet hlídku je nakonec na popud Nírnila volen vůdce družiny. Dva hlasy získává Sajulka, čtyři hlasy získává hobit Aragorn, který se tak stává vůdcem družiny. Dívky s rozhodnutím nesouhlasí a Sajulka se dokonce od družiny odpojí a táboří na noc o samotě.
 • 7.6.1280 Sajulka je unesena v noci neznámými útočníky. Aragorn, Pepek a Anarion se vydají po stopách únosců. Ukáže se, že jsou to hejkalové. Trojice stopařů je vylákána do hloubi lesa a dostanou se až do doupěte hejkalů ve skalnaté rokli. Ukáže se, že hejkalové vymění zajatkyni za pomoc s uzdravením svých dětí. Postavy nakonec odhalí příčinu nemoci a namíchají léčivé lektvary. Hejkalové jim předají zajatou Sajulku. Při návratu do tábořiště narazí na hlídku skřetů a vyslechnou důležitý rozhovor o jejich dalších plánech.
 • 8.6.1280 Družina je opět po hromadě a vyráží dále na sever.
 • 10.6.1280 Družina se dostává na dohled zdi, která odděluje Skřetozem od Lesnických krajů. Snaží se najít průchod, kterým skřeti do Lesnice pronikají. Nakonec objeví tunely, které vedou na druhou stranu.
 • 11.6.1280 Aragorn, Anarion, Gimli, Pepek a Nirnil se v noci vydávají na průzkum oblasti na druhé straně tunelu. Ten ústí v lese v blízkosti skřetího tábořiště. Zde se nacházejí vlčí jezdci. Pepek se vrací pro zbytek družiny, je ale odhalen skřetí hlídkou. Anarion mu přijde na pomoc, jsou ale zatlačeni do tunelu. Prchají varovat zbytek družiny a snaží se ukrýt v lese. Vlčí jezdci propátrají les v okolí tunelu, nakonec se ale stáhnou. Aragorn, Gimli a Nirnil nicméně zůstali na druhé straně hradby.
 • 12.6.1280 Aragorn a Gimli prohledávají skřetí tábořiště. Ne všichni skřeti však vyjeli na hon zbytku družiny. Dozví se však, že skřeti nejspíš pročešou i oblast kolem tábořiště. Proto se vrací za Nírnilem a raději prchají dál na severozápad. Naleznou tábořiště a tam odpočívají. Bezďák se vydává zpět ke zdi s úmyslem projít na druhou stranu a najít druhou část družiny. U tunelu však čeká hlídka jezdců z Mittlburku. Bezďák je však přelstí a do tunelu vběhne. Tábořiště skřetů však již nalezne prázdné. Vystopuje však Aragorna, Gimliho a Nírnila. Aragorn se vydá zpět ke zdi. Hlídku u tunelu uplatí, aby mohl provést zbytek družiny na druhou stranu, na což padne velká část peněz některých postav, celkem 50 grošů. Zbytek družiny najde v jeskyni, kde se vzpamatovávají z náročného lovu na divočáky. Zásoby jídla ubývají. Nakonec se ale všichni vydají do Skřetozemě, aby elfa Nírnila doprovodili co nejblíž k jeho cíli, pevnosti Ur.
 • 17.6.1280 Družina putuje několik dní Skřetozemí. Všude je vidět, že lesy jsou vyloveny. Staré skřetí osady jsou prázdné. Krajem putují skřetí tlupy a míří na východ. Postavám se podaří vyslechnout rozhovor skřetů a zjistí, že se chystá mohutná invaze. Nírnil rozhodne, že už doprovod postav nepotřebuje tolik, jako potřebují posádky hraničních hradů varování. Proto se s postavami rozloučí a dám jim zapečetěnou listinu, která je má opravňovat k vyzvednutí listiny u jeho rodiny v Lesokraji. Protože všichni v družině už sami pociťují hlad, rozhodnou se skřety přepadnout a obrat je o jídlo. Skřetí večeře se sice zmocní, ale jeden ze skřetů unikne. Skřetí šlichta je navíc dost podezřelá, takže zdaleka ne všichni se do ní nakonec pustí. Při chystání tábořiště se však ozve zlověstné vytí vlků.
 • 18.6.1280 Smečka skřetích jezdců je na stopě družině. Ta se pokusí zamaskovat stopy po svém pobytu a ukryje se na stromy v lese. Citlivý čich vlků a obezřetnost skřetů jsou však dostatečné a družina je odhalena. A to i přestože se snaží kouzly zmást své pronásledovatele. Dvacítka skřetů v čele s náčelníkem začne družinu obléhat. Brzy jim dojde trpělivost a začnou sekerami stromy skácet. Zoufalí družiníci se mezi skřety vrhnou, ale situace je beznadějná. Bezďák a Pepek jsou roztrhání vlky na kusy. Asmart a Anarion jsou strženi skřety ze stromů a umírají se zlomenými vazy. Nina zůstala na stromě a zahynula při jeho pádu rozdrcena mezi větvemi. Jediný Gimli a Aragorn prchají ze scény. Sami jsou však unaveni a jejich štěstím je, že skřeti přesně netuší, kolik bylo družiníků. Po zbytek noci se oba přeživší snaží dostat co nejdál. Únava je však brzy dostihne a nezbývá, než najít úkryt. Poslouží jim k tomu jeskyně. Den tak stráví odpočinkem. Večer se rozhodnou proměnit ve vlky a pokračovat ve zvířecí podobě. Osudným se jim však stane to, že se nechtějí vzdát svého majetku. Svážou si uzlíček z šatů do něj vloží své peníze a cennosti. Díky této stopě je však ale brzy začnou vlčí jezdci pronásledovat. Po celoroční honičce se sice Gimlimu i Aragornovi podaří utéct.
 • 19.6.1280 Oba hrdinové se však rozhodnou, že se pokusí dojít až k cíli. Celodenní pochod je však už nad jejich síly. Gimli padne ještě někde v půli cesty a Aragorn již stihne jen v pevnosti Mittlburk hlesnout „Skřeti… útočí…“ než také zemře úplným vyčerpáním.
hrani/vlkani_casova_osa.txt · Poslední úprava: 25.04.2012 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0