Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
svet:zeme:lesokraj [29.07.2013]
korhul [Zdroje obživy obyvatel]
svet:zeme:lesokraj [29.07.2013] (aktuální)
korhul [Osídlení a složení obyvatelstva]
Řádek 51: Řádek 51:
 >Takto se rozešli. Když po čase šel ten elf zase cestou zpět, zastavil se v hostinci. Na jeho místě však stál nějaký jiný, jen hospodský byl stejný. Zeptal se ho na to, čí věštba se ukázala jako pravá. >Takto se rozešli. Když po čase šel ten elf zase cestou zpět, zastavil se v hostinci. Na jeho místě však stál nějaký jiný, jen hospodský byl stejný. Zeptal se ho na to, čí věštba se ukázala jako pravá.
  
->//​„Hvězdy i knjaz náš měli pravdu. Nedlouho po té, co jste odešel, projížděla vsí družina samotného ​zarugy Vladara. Spočinuli v mém hostinci a přáli si opéct masa. Neměl jsem než toho býčka a jak jsem zapomněl na věštbu, dal jsem ho porazit. Panstvo se veselilo až do noci, když v tom vypukl na seníku požár, který zachvátil celou hospodu. Zázrak, že nikdo neuhořel. Pak se někdo z pánovi družiny přiznal, že nedopatřením seník zapálil a zarugy ​mi sám vyplatil dost peněz na postavení hostince nového.“//​+>//​„Hvězdy i knjaz náš měli pravdu. Nedlouho po té, co jste odešel, projížděla vsí družina samotného ​krále. Spočinuli v mém hostinci a přáli si opéct masa. Neměl jsem než toho býčka a jak jsem zapomněl na věštbu, dal jsem ho porazit. Panstvo se veselilo až do noci, když v tom vypukl na seníku požár, který zachvátil celou hospodu. Zázrak, že nikdo neuhořel. Pak se někdo z pánovi družiny přiznal, že nedopatřením seník zapálil a král mi sám vyplatil dost peněz na postavení hostince nového.“//​
  
 Lesokraj je co do počtu obyvatel největší zemí nových národů. Obyvatelstvo je soustředěno hlavně při jižním pobřeží, na severu u ústí Haltravy do moře, v okolí města [[svet:​mesta:​drevin|Drevin]] a při hranicích elfského lesa. Vnitrozemí je naopak často pro letní dlouhotrvající sucha pusté bez trvalého osídlení. Lesokraj je co do počtu obyvatel největší zemí nových národů. Obyvatelstvo je soustředěno hlavně při jižním pobřeží, na severu u ústí Haltravy do moře, v okolí města [[svet:​mesta:​drevin|Drevin]] a při hranicích elfského lesa. Vnitrozemí je naopak často pro letní dlouhotrvající sucha pusté bez trvalého osídlení.
svet/zeme/lesokraj.txt · Poslední úprava: 29.07.2013 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0