Ostředek

Úřední název: Vojvodství Ostředské
Forma vlády: stavovská monarchie
Hlavní město: Ostrož
Správní dělení: 7 svobodných zemí
Další města: Mostec, Suché pole, Lesní Vranov
Počet obyvatel: 420 tis., z toho lidé 370 tis., trpaslíci 5 tis., ludkové 45 tis.,
Vojsko: 4 tisíce
Komodity: dřevo, pergamen, dřevěné uhlí, kámen, hrnčířské výrobky, plátno
Měna: nemá vlastní

Poloha a přírodní podmínky

Historie

Osídlení a složení obyvatelstva

Zdroje obživy obyvatel

Správa země

Vojsko a obrana země

Náboženské poměry

Vnitřní politika a diplomatické styky

Mapa Ostředku

svet/zeme/ostredek.txt · Poslední úprava: 20.05.2015 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0