Ostředek

Úřední název: Svobodná země Ostředek
Forma vlády: stavovská republika
Hlavní město: Ostrož
Správní dělení: svobodná panství
Další města: Mostec, Suché pole, Lesní Vranov
Počet obyvatel: 420 tis., z toho lidé 370 tis., trpaslíci 5 tis., ludkové 45 tis.,
Vojsko: 4 tisíce
Komodity: dřevo, pergamen, dřevěné uhlí, kámen, hrnčířské výrobky, plátno
Měna: nemá vlastní

Vítejte v Ostředku, nejmladší zemi osídlených zemí! Ať už na svých cestách zavítáte na její úrodný jih, rychle se rozvíjející západ nebo do divokých hvozdů na východě, buďte si jisti, že tuto zemi si zamilujete. Co této zemi chybí na bohatství, dohání svojí krásou a pohostinností svých obyvatel. Každým dnem do ní přibývají noví a noví osadníci, kteří se touží usadit v dalších koutech dosud neovládnuté divočiny. Že je plná nebezpečných tvorů či skřetích nájezdníků? Cožpak lidé od nepaměti nepřekonávali překážy, aby z nich vyšli posíleni? Toť ostatně slogan na praporech Ostředku: „Přes překážky cesta naše vpřed!“

Poloha a přírodní podmínky

Ostředek se nachází v úrodném údolí vymezeném na západě korytem řeky Blyštiny, na jihu řekou Opravicí a štíty Středohor a na východě horami oddělujícími jej od velkého močálu. Ostředek nemá přímý přístup k moři a využít pouze říční dopravu po Blyštině. Na jihu Ostředeku je klima ještě mírné s deštivými zimami, čím více na sever, tím s podnebí stává drsnějším.

Historie

Osídlení a složení obyvatelstva

Zdroje obživy obyvatel

Právo a správa země

Vojsko a obrana země

Náboženské poměry

Vnitřní politika a diplomatické styky

Mapa Ostředku

svet/zeme/ostredek.txt · Poslední úprava: 16.01.2019 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0