Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
hrani:budovani [03.01.2019]
korhul [Akce postav]
hrani:budovani [13.04.2019] (aktuální)
korhul [Ekonomika]
Řádek 3: Řádek 3:
 Na této stránce se nacházejí pravidla, která budeme používat pro řešení rozvoje panství. Na této stránce se nacházejí pravidla, která budeme používat pro řešení rozvoje panství.
  
-===== Tempo hry ===== 
  
-Hra bude rozdělená na úseky trvající od rovnodennosti do slunovratu. Během této doby zvládne postava provést až 3 akce. Pomocníci postav zvládnou provést akci jednu. Počítá se s tím, že postavy řeší své akce paralelně vedle sebe a ještě k tomu musejí koordinovat činnost svých méně schopných pomocníků. 
- 
-Je samozřejmě možné zvyšovat pravděpodobnost úspěchu akce pomocí akce přípravné a získat tak //výhodu// nebo si snížit //​ohrožení//​. 
  
  
 ===== Ohrožení a náročnost akcí ===== ===== Ohrožení a náročnost akcí =====
  
-Většinu akcí vykonávaných po tak dlouhou dobu musí být nutně těžší provést než běžné smlouvání o cenu meče nebo pouliční šarvátku a hrozí u nich také větší nebezpečí.+Většinu akcí vykonávaných po tak dlouhou dobu musí být nutně těžší provést než běžné smlouvání o cenu meče nebo pouliční šarvátku a hrozí u nich také větší nebezpečí ​selhání, které lze napravit pouze za vysokou cenu.
  
 **Ohrožení** postav v rámci části hry, kdy se buduje panství proto bude začínat v základu na hodnotě **4**, u méně významných činností na **3**. **Ohrožení** postav v rámci části hry, kdy se buduje panství proto bude začínat v základu na hodnotě **4**, u méně významných činností na **3**.
Řádek 30: Řádek 26:
 ^ Budova ^ Cena [dukáty]((1 dc. = 10 gr.)) ^ Efekt ^ ^ Budova ^ Cena [dukáty]((1 dc. = 10 gr.)) ^ Efekt ^
 | Klášter ((K vybudování je třeba získat souhlas biskupa se zřízením)) | 960 | manévr //​přesně//​ zdarma | | Klášter ((K vybudování je třeba získat souhlas biskupa se zřízením)) | 960 | manévr //​přesně//​ zdarma |
-Tvrz | 1200 | manévr //mocně// zdarma | +Léno | 1200((Lze si jej koupit u zemského sněmu, anebo si jej lze zasloužit nějakým skutkem při obraně země)) ​| manévr //mocně// zdarma | 
-| Chrám ((K vysvěcení chrámu je třeba získat relikvii, která do něj bude umístěna)) | 480 | manévr //lstivě// zdarma |+| Chrám ((K vysvěcení chrámu ​biskupem ​je třeba získat relikvii, která do něj bude umístěna)) | 480 | manévr //lstivě// zdarma |
 | Stáje | 900 | umožňuje použít manévr //velmi rozsáhle// a jednou akcí tak ovlivnit všechny vesnice na panství ​ | | Stáje | 900 | umožňuje použít manévr //velmi rozsáhle// a jednou akcí tak ovlivnit všechny vesnice na panství ​ |
 | Silnice | 1080 | manévr //obrana// zdarma |  | Silnice | 1080 | manévr //obrana// zdarma | 
-| Hrad ((K vybudování ​je třeba ​získat souhlas panovníka / zemského sněmu)) | 3600 | //​nadání//​ (2 manévry), zároveň dává i manévr tvrze +| Hrad ((K vybudování ​se doporučuje ​získat souhlas panovníka / zemského sněmu)) | 3600 | //​nadání//​ (2 manévry) | 
 | Rybník | 270 | sleva na vyčerpání |  | Rybník | 270 | sleva na vyčerpání | 
-| Mlýn | 330 | všechny vesnice na panství mají výnos jakoby jejich pouto bylo o 2 vyšší ((nesčítá se s žentourem)) |+| Mlýn | 330 | všechny vesnice na panství mají výnos jakoby jejich pouto bylo o 2 vyšší ​(i vyšší než 5) ((nesčítá se s žentourem)) |
 | Kamenolom | 180 | při založení kamenolomu je v něm 2k6 zdrojů, které lze použít při placení manévrů a vyčerpání tam, kde dává smysl použití kamene |  | Kamenolom | 180 | při založení kamenolomu je v něm 2k6 zdrojů, které lze použít při placení manévrů a vyčerpání tam, kde dává smysl použití kamene | 
 +| Tržiště | 60 | Podmínka pro nalákání řemeslníků na panství. Každý rok 3k6 dukátů navíc k ročnímu zisku. |
  
 Je možné vymyslet i další vylepšení. Je možné vymyslet i další vylepšení.
Řádek 45: Řádek 42:
 Tuhá zima, povodně, sucho... to vše může majiteli panství komplikovat jeho plány. To zda nějaká akce prostředí bude vyvolána bude záviset na hodu na výzvu. Padne-li 9 a více akce prostředí nastane. Tuhá zima, povodně, sucho... to vše může majiteli panství komplikovat jeho plány. To zda nějaká akce prostředí bude vyvolána bude záviset na hodu na výzvu. Padne-li 9 a více akce prostředí nastane.
  
-===== Obnovování zdrojů ===== 
- 
-Pokud postava dokončí zdárně cíl, na kterém pracuje, obnoví se jí **5 zdrojů** z každé vlastnosti. 
- 
-Pokud postava bude 1 kolo odpočívat bez jakékoli akce, obnoví si **3 zdroje**. 
  
-To stejné se týká sudby **pomocníků** postav (nikoli však vesnic a mistrů řemesel - ti si obnovují sudbu vždy na konci roku o 5). 
  
  
Řádek 61: Řádek 52:
  
 Cílem zemědělských aktivit je vypěstovat co nejvíc úrody a prodat případné přebytky. Zemědělství zajišťují jednotlivé **vesnice**. Ty jsou v podstatě pomocníci postav (majitele panství či někoho jiného) - oddíly s následujícími parametry: Cílem zemědělských aktivit je vypěstovat co nejvíc úrody a prodat případné přebytky. Zemědělství zajišťují jednotlivé **vesnice**. Ty jsou v podstatě pomocníci postav (majitele panství či někoho jiného) - oddíly s následujícími parametry:
-  * **Velikost:​** Houf +  * **Velikost:​** Houf nebo Horda 
-  * **Charakteristika:​** Bonus, kterým si vesnice háže na průběh zemědělských prací. ​Většinou to bude nebo 2.+  * **Charakteristika:​** Bonus, kterým si vesnice háže na průběh zemědělských prací. ​Za každé vylepšení ve vsi stoupá charakteristika o až do maxima 5.
   * **Sudba:** 5, každá další vesnice přidá už jen +1. Platí se jí vyčerpání a provádění akcí, manévrů a protiakcí. Po skončení zemědělské sezóny se obnoví jako při kvalitním odpočinku.   * **Sudba:** 5, každá další vesnice přidá už jen +1. Platí se jí vyčerpání a provádění akcí, manévrů a protiakcí. Po skončení zemědělské sezóny se obnoví jako při kvalitním odpočinku.
-  * **Pouto:** Představuje výnosnost vesnice a to, kolik zisku z ní připlyne do pokladny. Pokud klesne na nulu obyvatelé zchudli tak, že nejsou schopní odvádět daně, pokusí se odejít na jiné panství nebo se vrhnou na zbojnictví. Za každý stupeň pouta získá majitel vesnice ze žní úrodu v hodnotě 6 dukátů. ​Pouto nemůže přesáhnout charakteristiku. Velikost pouta nesmí přesáhnout hranici //vlivu// majitele panství+  * **Pouto:** Představuje výnosnost vesnice a to, kolik zisku z ní připlyne do pokladny. Pokud klesne na nulu obyvatelé zchudli tak, že nejsou schopní odvádět daně, pokusí se odejít na jiné panství nebo se vrhnou na zbojnictví. Za každý stupeň pouta získá majitel vesnice ze žní úrodu v hodnotě 6 dukátů. ​Jedná se o čistý zisk očištěný o daně odváděné do zemské pokladny
-  * **Platba**: Za každou úroveň charakteristiky ​6 dukátůZaplacením 5 násobku této částky ​lze vyléčit ​jizvu na poutě nebo zvýšit charakteristiku o 1.+  * **Platba**: Za každou úroveň charakteristiky ​3 dukátyJizvu lze vyléčit ​vybudováním nového vylepšení ve vsi nebo udělením privilegia.
  
 === Založení vesnice === === Založení vesnice ===
Řádek 79: Řádek 70:
 | Sýpky | 42 | manévr //mocně// zdarma | | Sýpky | 42 | manévr //mocně// zdarma |
 | Hostinec | 54 | manévr //lstivě// zdarma | | Hostinec | 54 | manévr //lstivě// zdarma |
-Zvonice ​| 42 | manévr //obrana// zdarma |+Palisáda ​| 42 | manévr //obrana// zdarma |
 | Fojtství | 84 | //​nadání//​ (2 manévry) | | Fojtství | 84 | //​nadání//​ (2 manévry) |
 | Pila | 36 | //sleva// na vyčerpání | | Pila | 36 | //sleva// na vyčerpání |
Řádek 87: Řádek 78:
 ==== Řemesla ==== ==== Řemesla ====
  
-Na rozdíl od zemědělství,​ obchod poskytuje pravidelný příjem. Pokud má do pokladnice plynout příjem z řemesla, je třeba získat za pomocníka **mistra** nějakého řemesla s následujícími parametry:+Na rozdíl od zemědělství,​ obchod poskytuje pravidelný příjem. Podmínkou pro nalákání řemeslníků je zřízení tržiště na panství, aby měli kde své výrobky prodávat. Pokud má do pokladnice plynout příjem z řemesla, je třeba získat za pomocníka **mistra** nějakého řemesla s následujícími parametry:
   * **Charakteristika:​** Bonus, který si přičítá při hodu na výrobu a prodej zboží.   * **Charakteristika:​** Bonus, který si přičítá při hodu na výrobu a prodej zboží.
   * **Sudba:** 5-7 - platí pomocí ní manévry a vyčerpání.   * **Sudba:** 5-7 - platí pomocí ní manévry a vyčerpání.
hrani/budovani.1546537740.txt.gz · Poslední úprava: 03.01.2019 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0