Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
hrani:budovani [03.01.2019]
korhul [Akce postav]
hrani:budovani [03.01.2019] (aktuální)
korhul [Akce postav]
Řádek 37: Řádek 37:
 | Rybník | 270 | sleva na vyčerpání |  | Rybník | 270 | sleva na vyčerpání | 
 | Mlýn | 330 | všechny vesnice na panství mají výnos jakoby jejich pouto bylo o 2 vyšší ((nesčítá se s žentourem)) | | Mlýn | 330 | všechny vesnice na panství mají výnos jakoby jejich pouto bylo o 2 vyšší ((nesčítá se s žentourem)) |
-| Kamenolom | 90 | při založení kamenolomu je v něm 2k6 zdrojů, které lze použít při placení manévrů a vyčerpání tam, kde dává smysl použití kamene | +| Kamenolom | 180 | při založení kamenolomu je v něm 2k6 zdrojů, které lze použít při placení manévrů a vyčerpání tam, kde dává smysl použití kamene | 
  
 Je možné vymyslet i další vylepšení. Je možné vymyslet i další vylepšení.
hrani/budovani.txt · Poslední úprava: 03.01.2019 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0