Pravidla pro budování panství

Na této stránce se nacházejí pravidla, která budeme používat pro řešení rozvoje panství.

Tempo hry

Hra bude rozdělená na úseky trvající od rovnodennosti do slunovratu. Během této doby zvládne postava provést až 3 akce. Pomocníci postav zvládnou provést akci jednu. Počítá se s tím, že postavy řeší své akce paralelně vedle sebe a ještě k tomu musejí koordinovat činnost svých méně schopných pomocníků.

Je samozřejmě možné zvyšovat pravděpodobnost úspěchu akce pomocí akce přípravné a získat tak výhodu nebo si snížit ohrožení.

Ohrožení a náročnost akcí

Většinu akcí vykonávaných po tak dlouhou dobu musí být nutně těžší provést než běžné smlouvání o cenu meče nebo pouliční šarvátku a hrozí u nich také větší nebezpečí.

Ohrožení postav v rámci části hry, kdy se buduje panství proto bude začínat v základu na hodnotě 4, u méně významných činností na 3.

Akce v rámci budování panství tak budou automaticky přinejmenším náročné, spíše však velmi náročné nebo dokonce ukrutně náročné.

Časem, až bude situace stabilnější a postavy zkušenější, se tyto hodnoty sníží.

Akce postav

Některé cíle, jež před postavami stojí, mohou být pouze zkouškami nebo sérií zkoušek (např. oprava tvrze),

Jindy bude třeba překonávat hrozby, které budou mít svoji Sudbu, Charakteristiku a Hranice a budou proti postavám aktivně působit jako cizí postavy a jejich překonávání se může protáhnout na delší časový úsek, než se hrozbu podaří eliminovat nebo než hrozba postavy porazí.

Následující vylepšení se používají jako nástroje při akcích prováděných za účelem správy nebo obrany panství.

Budova Cena [dukáty]1) Efekt
Klášter 2) 960 manévr přesně zdarma
Tvrz 1200 manévr mocně zdarma
Chrám 3) 480 manévr lstivě zdarma
Stáje 900 umožňuje použít manévr velmi rozsáhle a jednou akcí tak ovlivnit všechny vesnice na panství
Silnice 1080 manévr obrana zdarma
Hrad 4) 3600 nadání (2 manévry), zároveň dává i manévr tvrze
Rybník 270 sleva na vyčerpání
Mlýn 330 všechny vesnice na panství mají výnos jakoby jejich pouto bylo o 2 vyšší 5)
Kamenolom 180 při založení kamenolomu je v něm 2k6 zdrojů, které lze použít při placení manévrů a vyčerpání tam, kde dává smysl použití kamene

Je možné vymyslet i další vylepšení.

Akce prostředí

Tuhá zima, povodně, sucho… to vše může majiteli panství komplikovat jeho plány. To zda nějaká akce prostředí bude vyvolána bude záviset na hodu na výzvu. Padne-li 9 a více akce prostředí nastane.

Obnovování zdrojů

Pokud postava dokončí zdárně cíl, na kterém pracuje, obnoví se jí 5 zdrojů z každé vlastnosti.

Pokud postava bude 1 kolo odpočívat bez jakékoli akce, obnoví si 3 zdroje.

To stejné se týká sudby pomocníků postav (nikoli však vesnic a mistrů řemesel - ti si obnovují sudbu vždy na konci roku o 5).

Ekonomika

Peníze lze vydělat buď zemědělstvím nebo řemesly.

Zemědělství

Cílem zemědělských aktivit je vypěstovat co nejvíc úrody a prodat případné přebytky. Zemědělství zajišťují jednotlivé vesnice. Ty jsou v podstatě pomocníci postav (majitele panství či někoho jiného) - oddíly s následujícími parametry:

  • Velikost: Houf
  • Charakteristika: Bonus, kterým si vesnice háže na průběh zemědělských prací. Většinou to bude 1 nebo 2.
  • Sudba: 5, každá další vesnice přidá už jen +1. Platí se jí vyčerpání a provádění akcí, manévrů a protiakcí. Po skončení zemědělské sezóny se obnoví jako při kvalitním odpočinku.
  • Pouto: Představuje výnosnost vesnice a to, kolik zisku z ní připlyne do pokladny. Pokud klesne na nulu obyvatelé zchudli tak, že nejsou schopní odvádět daně, pokusí se odejít na jiné panství nebo se vrhnou na zbojnictví. Za každý stupeň pouta získá majitel vesnice ze žní úrodu v hodnotě 6 dukátů. Pouto nemůže přesáhnout charakteristiku. Velikost pouta nesmí přesáhnout hranici vlivu majitele panství.
  • Platba: Za každou úroveň charakteristiky 6 dukátů. Zaplacením 5 násobku této částky lze vyléčit jizvu na poutě nebo zvýšit charakteristiku o 1.

Založení vesnice

Založení vesnice se děje tzv. lokací. Předpokladem je úspěšný hod a zároveň zaplacení částky 60 dc. za každou úroveň pouta.

Vylepšení vesnic

Vesnice lze vylepšovat stavbou následujících budov, které fungují jako nástroje.

Budova Cena [dukáty]6) Efekt
Kovárna 48 manévr přesně zdarma
Sýpky 42 manévr mocně zdarma
Hostinec 54 manévr lstivě zdarma
Zvonice 42 manévr obrana zdarma
Fojtství 84 nadání (2 manévry)
Pila 36 sleva na vyčerpání
Žentour 18 zvýšení výnosů vesnice jakoby by pouto mělo o jeden stupeň vyšší hodnotu
Jíloviště 12 při založení jíloviště je v něm 2k6 zdrojů, které lze používat pro platbu manévrů nebo vyčerpání

Řemesla

Na rozdíl od zemědělství, obchod poskytuje pravidelný příjem. Pokud má do pokladnice plynout příjem z řemesla, je třeba získat za pomocníka mistra nějakého řemesla s následujícími parametry:

  • Charakteristika: Bonus, který si přičítá při hodu na výrobu a prodej zboží.
  • Sudba: 5-7 - platí pomocí ní manévry a vyčerpání.
  • Pouto: Za každý stupeň pouta získáš při vyhodnocení hodu na výrobu a prodej zboží do pokladny 1 dukát. Velikost pouta nesmí přesáhnout hranici vlivu postavy, která má mistra jako pomocníka.
  • Platba: Za každou úroveň charakteristiky mistra 1 dukát. Zaplacením 5 násobku této částky lze vyléčit jizvu na poutě nebo zvýšit charakteristiku mistra o 1.

Získání mistra je podmíněno také výskytem dostatku surovin pro jeho výrobu.

1) , 6)
1 dc. = 10 gr.
2)
K vybudování je třeba získat souhlas biskupa se zřízením
3)
K vysvěcení chrámu je třeba získat relikvii, která do něj bude umístěna
4)
K vybudování je třeba získat souhlas panovníka / zemského sněmu
5)
nesčítá se s žentourem
hrani/budovani.txt · Poslední úprava: 03.01.2019 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0