Pravidla pro budování panství

Na této stránce se nacházejí pravidla, která budeme používat pro řešení rozvoje panství.

Ohrožení a náročnost akcí

Většinu akcí vykonávaných po tak dlouhou dobu musí být nutně těžší provést než běžné smlouvání o cenu meče nebo pouliční šarvátku a hrozí u nich také větší nebezpečí selhání, které lze napravit pouze za vysokou cenu.

Ohrožení postav v rámci části hry, kdy se buduje panství proto bude začínat v základu na hodnotě 4, u méně významných činností na 3.

Akce v rámci budování panství tak budou automaticky přinejmenším náročné, spíše však velmi náročné nebo dokonce ukrutně náročné.

Časem, až bude situace stabilnější a postavy zkušenější, se tyto hodnoty sníží.

Akce postav

Některé cíle, jež před postavami stojí, mohou být pouze zkouškami nebo sérií zkoušek (např. oprava tvrze),

Jindy bude třeba překonávat hrozby, které budou mít svoji Sudbu, Charakteristiku a Hranice a budou proti postavám aktivně působit jako cizí postavy a jejich překonávání se může protáhnout na delší časový úsek, než se hrozbu podaří eliminovat nebo než hrozba postavy porazí.

Následující vylepšení se používají jako nástroje při akcích prováděných za účelem správy nebo obrany panství.

Budova Cena [dukáty]1) Efekt
Klášter 2) 960 manévr přesně zdarma
Léno 12003) manévr mocně zdarma
Chrám 4) 480 manévr lstivě zdarma
Stáje 900 umožňuje použít manévr velmi rozsáhle a jednou akcí tak ovlivnit všechny vesnice na panství
Silnice 1080 manévr obrana zdarma
Hrad 5) 3600 nadání (2 manévry)
Rybník 270 sleva na vyčerpání
Mlýn 330 všechny vesnice na panství mají výnos jakoby jejich pouto bylo o 2 vyšší (i vyšší než 5) 6)
Kamenolom 180 při založení kamenolomu je v něm 2k6 zdrojů, které lze použít při placení manévrů a vyčerpání tam, kde dává smysl použití kamene
Tržiště 60 Podmínka pro nalákání řemeslníků na panství. Každý rok 3k6 dukátů navíc k ročnímu zisku.

Je možné vymyslet i další vylepšení.

Akce prostředí

Tuhá zima, povodně, sucho… to vše může majiteli panství komplikovat jeho plány. To zda nějaká akce prostředí bude vyvolána bude záviset na hodu na výzvu. Padne-li 9 a více akce prostředí nastane.

Ekonomika

Peníze lze vydělat buď zemědělstvím nebo řemesly.

Zemědělství

Cílem zemědělských aktivit je vypěstovat co nejvíc úrody a prodat případné přebytky. Zemědělství zajišťují jednotlivé vesnice. Ty jsou v podstatě pomocníci postav (majitele panství či někoho jiného) - oddíly s následujícími parametry:

  • Velikost: Houf nebo Horda
  • Charakteristika: Bonus, kterým si vesnice háže na průběh zemědělských prací. Za každé vylepšení ve vsi stoupá charakteristika o 1 až do maxima 5.
  • Sudba: 5, každá další vesnice přidá už jen +1. Platí se jí vyčerpání a provádění akcí, manévrů a protiakcí. Po skončení zemědělské sezóny se obnoví jako při kvalitním odpočinku.
  • Pouto: Představuje výnosnost vesnice a to, kolik zisku z ní připlyne do pokladny. Pokud klesne na nulu obyvatelé zchudli tak, že nejsou schopní odvádět daně, pokusí se odejít na jiné panství nebo se vrhnou na zbojnictví. Za každý stupeň pouta získá majitel vesnice ze žní úrodu v hodnotě 6 dukátů. Jedná se o čistý zisk očištěný o daně odváděné do zemské pokladny.
  • Platba: Za každou úroveň charakteristiky 3 dukáty. Jizvu lze vyléčit vybudováním nového vylepšení ve vsi nebo udělením privilegia.

Založení vesnice

Založení vesnice se děje tzv. lokací. Předpokladem je úspěšný hod a zároveň zaplacení částky 60 dc. za každou úroveň pouta.

Vylepšení vesnic

Vesnice lze vylepšovat stavbou následujících budov, které fungují jako nástroje.

Budova Cena [dukáty]7) Efekt
Kovárna 48 manévr přesně zdarma
Sýpky 42 manévr mocně zdarma
Hostinec 54 manévr lstivě zdarma
Palisáda 42 manévr obrana zdarma
Fojtství 84 nadání (2 manévry)
Pila 36 sleva na vyčerpání
Žentour 18 zvýšení výnosů vesnice jakoby by pouto mělo o jeden stupeň vyšší hodnotu
Jíloviště 12 při založení jíloviště je v něm 2k6 zdrojů, které lze používat pro platbu manévrů nebo vyčerpání

Řemesla

Na rozdíl od zemědělství, obchod poskytuje pravidelný příjem. Podmínkou pro nalákání řemeslníků je zřízení tržiště na panství, aby měli kde své výrobky prodávat. Pokud má do pokladnice plynout příjem z řemesla, je třeba získat za pomocníka mistra nějakého řemesla s následujícími parametry:

  • Charakteristika: Bonus, který si přičítá při hodu na výrobu a prodej zboží.
  • Sudba: 5-7 - platí pomocí ní manévry a vyčerpání.
  • Pouto: Za každý stupeň pouta získáš při vyhodnocení hodu na výrobu a prodej zboží do pokladny 1 dukát. Velikost pouta nesmí přesáhnout hranici vlivu postavy, která má mistra jako pomocníka.
  • Platba: Za každou úroveň charakteristiky mistra 1 dukát. Zaplacením 5 násobku této částky lze vyléčit jizvu na poutě nebo zvýšit charakteristiku mistra o 1.

Získání mistra je podmíněno také výskytem dostatku surovin pro jeho výrobu.

1) , 7)
1 dc. = 10 gr.
2)
K vybudování je třeba získat souhlas biskupa se zřízením
3)
Lze si jej koupit u zemského sněmu, anebo si jej lze zasloužit nějakým skutkem při obraně země
4)
K vysvěcení chrámu biskupem je třeba získat relikvii, která do něj bude umístěna
5)
K vybudování se doporučuje získat souhlas panovníka / zemského sněmu
6)
nesčítá se s žentourem