Kronika

Tady najdete kroniku her a tažení, které jsem vedl pro různé hráče.

Zapovězené země

Prolog

Pochytali vás po různu v nížině okolo Splévy. Železná stráž vyrazila na jednu ze svých spanilých jízd šířících vliv Rezavého bratrstva na pláních mezi Arinským a Heminým hvozdem. Ať už se jim každý z vás znelíbil z jakéhokoli důvodu, alespoň jste vyvázli živí jako zajatci. Odváděli vás na jih někam do Hargy, kde na vás Rezaví bratři nejspíš chtěli zkoušet své kruté experimenty nebo vás použít jako oběti rituálů. Jenže brzo nad ránem hlídka unavená náročným celodenním pochodem usnula a váš tábor přepadli orkové z klanu Roků pod vedením Gurkha Drtiče. Je sice s podivem, že vás narozdíl od vašich věznitelů ušetřili, ale jste teď volní, jen u nich máte dost významný dluh. Orkové se navíc vraceli obtěžkáni kořistí z loupežné výpravy do Hemina hvozdu, takže sebrali jen zásoby a nejcennější kořist. Vaše věci vám nechali.

Teď tu stojíte v záři ranních červánků v tábořišti plném mrtvol, v ohništi ještě doutnají uhlíky. Hlava velitele Železné stráže s vypláznutým jazykem a s uříznutým skalpem se tyčí nad vámi napíchnutá na orčím kopí.

Odehrané hry

Lotharova družina [ukončeno]

S lidma, se kterýma jsem kdysi začal hrát Dračí doupě jsem se sešli po vydání pravidel Dračího doupěte II a oprášili jsme staré kostky. Stručná charakteristika postav je na této stránce.

Hrálo se od roku 2011 do 2018.

Odehraná dobrodružství

První sezení

V Poostroží

Bezradská anabáze

Pátrání po relikvii

Tady je Lotharovo

Tři elfky [ukončeno]

Dobrodružství dvou tří elfek.

Vlkanská družina [ukončeno]

S oddílem Vlkani jsem začal hrát na podzim 2011 podle pravidel DrD2. Hra začala na severu Lesnice ve městečku Černý Brod.

Mapa severní Lesnice

Kamzíci [ukončeno]

Oddíl Kamzíci prožíval svá dobrodružství v průběhu roku 2008. V herním světě se děj odehrál v průběhu roku 1279 a 1280 na územích Podhůří, Ostředku, Pomoří, Meziříčí, Planiska, Mornce, Hvaru a Hvozdu. Družina však jevila značně destrukční tendence, pokud se pohybovala v civilizaci, takže jsem tažení a hraní raději ukončil.

Neoveská družina [ukončeno]

Neoveská družina hrála na tomto světě svá dobrodružství mezi roky 2004 - 2006. V herním čase strávily postavy ve světě cca rok mezi 1278 - 79 a pohybovaly se v Pomoří, Ostředku a Meziříčí. Hrálo se podle pravidel DrD, chvíli DrD+ a na konci proběhly pokusy s FATE.

Mapka Aqelu