Hvar

Základní údaje

Úřední název: Svaté soustroví Hvar
Forma vlády: teokracie
Hlavní město: na území se nenachází žádná města, tuto funkci plní svatyně Vischor
Správní dělení: bez vnitřního členění
Počet obyvatel: 2 tis. lidé
Vojsko: není
Komodity: pergamen, ovčí rouno, sýr
Měna: nemá vlastní ražbu

Poloha a přírodní podmínky

Historie země, osídlení a složení obyvatelstva

Zdroje obživy obyvatel

Správa země

Vojsko a obrana země

Náboženské poměry

Vnitřní politika a diplomatické styky

Mapa souostroví Hvar

svet/zeme/hvar.txt · Poslední úprava: 20.05.2015 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0