Země

Bohové dali zemi lidem k užívání. Hory, lesy, louky, řeky a jezera. Všem společně. Ale počaly se rody vadit o to, kdo bude brát plody a získávat prospěch z polí.
Tu počali se vztyčovat varovná znamení, aby každý věděl, že statky tyto bere za své ten který rod. Počínání toto zpupné zůstává zatím bohy netrestáno, a tak je země rozdělena, hranice stvořeny a lidský řád od božského odlišný zaveden. Však vari! Přijde den, kdy bohové popatří na to, jak země, která měla být všem společná, je čtvrcena, jak silnější slabším berou půdu zpod nohou a chléb jim odtrhají od úst. A pak začne nový pořádek, statky budou znovu všech a pod dohledem bohů budou obhospodařovány ku společnému prospěchu.
z kázání Jana Poutníka z Počrnice na hoře Prag

Dolany

Úřední název: Vojvodství Dolanské
Forma vlády: monarchie, panovník Vojvoda Stanibor
Hlavní město: Bělogor
Správní dělení: 2 polovice, každá 4 čtvrtice
Další města: Podgorica, Rijek, Striebro, Zašov
Počet obyvatel: 691 tis., z toho lidé 650 tis., trpaslíci 1 tis., ludkové 40 tis.
Vojsko: 7 tisíc
Komodity: drahé kovy, ocel a železo, drahé kamení, kámen, kovářské výrobky
Měna: nemá vlastní

Číst dále

Dolir

Úřední název: Svobodná země trpaslíků Dolir, jinak součást Lesnické pospolnosti
Forma vlády: oligarchie
Hlavní město: Gula
Správní dělení: bez vnitřního členění
Počet obyvatel: 120 tis., z toho trpaslíci 100 tis., lidé 15 tis., ludkové 5 tis.,
Vojsko: až 20 tisíc domobranců
Komodity: zlato, stříbro, drahé kamení, kamenické výrobky, mechanické přístroje
Měna: používá lesnickou měnu

Číst dále

Hvar

Úřední název: Svaté soustroví Hvar
Forma vlády: teokracie
Hlavní město: na území se nenachází žádná města, tuto funkci plní svatyně Vischor
Správní dělení: bez vnitřního členění
Počet obyvatel: 2 tis. lidé
Vojsko: není
Komodity: pergamen, ovčí rouno, sýr
Měna: nemá vlastní ražbu

Číst dále

Hvozd

Úřední název: Aranítë Taurë Eldarin (Královský les vznešených elfů)
Forma vlády: monarchie
Hlavní město: Nendos
Správní dělení: bez vnitřního členění
Počet obyvatel: 250 tis. elfů, ostatní národy nezastoupeny
Vojsko: neznámé
Komodity: med, sukno, drahé kamení
Měna: surové drahé kameny

Číst dále

Hvozdík

Kraj severních elfů. Divoké hvozdy, bystré řeky, hojnost zvěře a nebezpečných šelem. Kdo se do něj vydá musí počítat, že nebude sám. Z přítmí lesa budou jej pozorovat bedlivé pohledy elfů. A dokud je sám neuvidí, může být rád. Severní elfové se ukazují hostům jen tehdy, když je chtějí ze svých lesů vyprovodit rychle pryč.

číst dále

Lesnica

Lesnický erb Úřední název: Lesnická pospolnost
Forma vlády: republika, vládne sněm krajských a zemských správců
Hlavní město: Gyros
Správní dělení: 11 krajů
Další města: Březí, Vodigar, Gula
Počet obyvatel: 2,1 milionu, z toho lidé 1 mil., trpaslíci 0,3 mil., ludkové 0,7 mil., elfové 0,1 mil.
Vojsko: pouze domobrana, počet neznámý
Zboží: víno, koření, kukuřice, sladký brambor, výšivky a krajky, lana
Měna: 1 geld = 10 fenigů

Číst dále

Lesnické hvozdy

Úřední název: Kraj jeleních hor, Kraj kančího hvozdu
Forma vlády: oligarchie
Hlavní město: není
Správní dělení: dva hvozdy, každý se svým správcem, součást Lesnické pospolitosti
Počet obyvatel: 20 tis. elfů
Vojsko: bez vojska
Komodity: dřevo, ovoce, med
Měna: používá lesnickou měnu

Číst dále

Lesokraj

Úřední název: Zaružena Lesokrajská
Panovník: Zaruga Vladar
Hlavní město: Drevin
Správní dělení: 7 krajů (zemin) a elfské přidružené území
Další města: Zátoč, Chulp, Ostrož
Počet obyvatel: 1,35 mil., z toho lidé 665 tis., elfové 250 tis., ludkové 110 tis., trpaslíci 10 tis.
Vojsko: 120 tisíc
Komodity: víno, dřevo, med, pryskyřice, obilí, plátno, lodě, mramor
Měna: 1 zlatá duba = 10 stříbrných jilmů

Číst dále

Lesokrajský hvozd

Úřední název: Svobodný les lesokrajských elfů
Forma vlády: oligarchie
Hlavní město: není
Správní dělení: bez vnitřního členění, součást Lesokrajské zaruženy
Počet obyvatel: 185 tis. elfové
Vojsko: asi pět set hraničářů
Komodity: med, kožešiny, ovoce, dřevo
Měna: používá lesokrajskou měnu

Číst dále

Meziříčí

Úřední název: není
Forma vlády: teokracie, vládne rada kněží
Hlavní město: osada Svatý pramen
Správní dělení: není
Další města: neznámé
Počet obyvatel: neznámý
Vojsko: neznámé
Komodity: neznámé
Měna: neznámá

Číst dále

Močál

Velký močál uprostřed poloostrova je zemí záhadnou a neprobádanou. Věčná mlha, která se rozlézá do okolí, bludná světélka, zatuchlé bažiny a mrtvolný smrad tlení. Málokdo se tam vydal a ještě méně lidí se vrátilo. Je to prý oblast plná netvorů, kteří se vymykají lidské představivosti. Nebezpečí číhá na každém kroku.

číst dále

Mornec

Erb města Úřední název: Svobodné město pánů z Mornce
Forma vlády: aristokratická oligarchie
Správní dělení: není
Počet obyvatel: 2,5 tis., z toho lidé 2,2 tis., trpaslíci 0,3 tis.
Vojsko: 1 tis.
Komodity: sůl
Měna: nemá vlastní měnu

číst dále

Ostředek

Úřední název: Vojvodství Ostředské
Forma vlády: stavovská republika
Hlavní město: Ostrož
Správní dělení: 7 svobodných zemí
Další města: Mostec, Suché pole, Lesní Vranov
Počet obyvatel: 420 tis., z toho lidé 370 tis., trpaslíci 5 tis., ludkové 45 tis.,
Vojsko: 4 tisíce
Komodity: dřevo, pergamen, dřevěné uhlí, kámen, hrnčířské výrobky, plátno
Měna: nemá vlastní

Číst dále

Planisko

Úřední název: nemá
Forma vlády: na území se nenachází centrální vláda
Hlavní město: nemá
Správní dělení: není
Další města: Travina
Počet obyvatel: 55 tis., z toho lidé 30 tis., trpaslíci 10 tis., ludkové 15 tis.
Vojsko: neznámé
Komodity: koně, dobytek, kůže
Měna: směnný obchod dobytkem, kůžemi apod.

Číst dále

Podhůří

Úřední název: Svobodná země Podhůří
Forma vlády: stavovská republika
Hlavní město: Skřetolupy
Správní dělení: panské újezdy a jeden újezd zemský
Další města: Horní Brod, Medvědí Hora, Nová Zhoř
Počet obyvatel: 50 tis., z toho lidé 45 tis., ludkové 4 tis., trpaslíci 1 tis.
Vojsko: zemská domobrana, asi 5 tis. mužů při plné síle
Komodity: dřevo, med, kámen
Měna: nemá vlastní

Číst dále

Pomoří

Úřední název: Království Pomořanské
Panovník: král Vodislav
Hlavní město: Aqel
Správní dělení: 4 vojvodství, 3 svobodná města
Další města: Podhorské, Mol, Kurjec,
Počet obyvatel: 1,248 milionu, z toho lidé 1,145 mil., elfové 20 tis., trpaslíci 2 tis., ludkové 75 tis.
Vojsko: 11 tisíc
Komodity: víno, obilí, zelenina a ovoce, sukno, ryby
Měna: 1 pomořanský tolar = 6 dirnů

Číst dále

Skřetozem

Krajina na severu Lesnice je obývaná plemeny skřetů, které sem vtrhli při válkách se Severním králem s úmyslem vyplenit ostrov. Avšak jejich útok byl obyvateli odražen. Skřeti se nakonec na neobydlené části ostrova usadili v lesích.

Dlouhá léta žili se svými sousedy v míru, ale jak počet obyvatel Lesnické pospolnosti stoupá, začínají se množit třenice o území za velkou hradbou, která odděluje území skřetů od lidí a trpaslíků.

Číst dále

Trpasličí království

Úřední název: Trpasličí království Erstenberg
Panovník: není
Hlavní město: Erstenberg
Správní dělení: 50 měst a jejich příměstí
Další města: Krusperk, Házmburk, Bachpurk,
Počet obyvatel: 513 tisíc trpaslíků, ostatní národy nejsou zastoupeny
Vojsko: neznámé
Komodity: kámen, železo, drahé kovy, řemeslné výrobky
Měna: 1 geld = 10 silberů

Číst dále

Zámoří

Blázen je ten, kdo by chtěl usednout do lodi a vydat se mimo dohled pevniny. Po třech dnech narazí na mořské obludy s tlamami, které by loď jeho pohltili. A kdyby se snad nenechal sežrat, tak na severu narazí jen na ledové moře a chlad takový, že sám se v rampouch promění. Na jihu zase vládne takové vedro, že voda v moři se vaří a slunce spálí a vysuší vše. Na západě a východě narazí na proudy, které ho zanesou tak daleko, že už neuvidí ani hvězdy na nebi a nenajde už nikdy cestu zpět z nekonečného moře.

Číst dále

Severní končiny

svet/zeme.txt · Poslední úprava: 08.01.2019 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0