Bohové

Každý národ je na tom s uctíváním božstev různě. Elfové mají svoji víru v nekonečné časové cykly, nebeská tělesa a znamení. Krollové a skřeti věří spíše v přírodní síly ovládané duchy usídlenými v horách, jezerech, starých stromech apod. Nové národy pak mají víru v božstva, která na sebe berou lidskou podobu a sestupují mezi lidi, aby jim pomáhali nebo je trestala. Kromě toho se však lidé, trpaslíci i ludkové naučili ctít původní bůžky a duchy starých národů, protože jedině s úctou k nim lze přežít na povrchu země bez toho, aby jednoho potkal jejich hněv.

Seznam božstev a podobných entit

Elfové

Lidé, trpaslíci, ludkové

Božstva těchto národů, třebaže se občas jménem liší, vycházejí ze společných kořenů a proto je o nich pojednáno společně.

Skřeti

Krollové

svet/bohove.txt · Poslední úprava: 09.01.2019 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0