Dolir

Základní údaje

Úřední název: Svobodná země trpaslíků Dolir, jinak součást Lesnické pospolnosti
Forma vlády: oligarchie
Hlavní město: Gula
Správní dělení: bez vnitřního členění
Počet obyvatel: 120 tis., z toho trpaslíci 100 tis., lidé 15 tis., ludkové 5 tis.,
Vojsko: až 20 tisíc domobranců
Komodity: zlato, stříbro, drahé kamení, kamenické výrobky, mechanické přístroje
Měna: používá lesnickou měnu

Poloha a přírodní podmínky

Historie země, osídlení a složení obyvatelstva

Zdroje obživy obyvatel

Správa země

Vojsko a obrana země

Náboženské poměry

Vnitřní politika a diplomatické styky

svet/zeme/dolir.txt · Poslední úprava: 20.05.2015 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0