Planisko

Základní údaje

Úřední název: nemá
Forma vlády: na území se nenachází centrální vláda
Hlavní město: nemá
Správní dělení: není
Další města: Travina
Počet obyvatel: 55 tis., z toho lidé 30 tis., trpaslíci 10 tis., ludkové 15 tis.
Vojsko: neznámé
Komodity: koně, dobytek, kůže
Měna: směnný obchod dobytkem, kůžemi apod.

Poloha a přírodní podmínky

Historie země, osídlení a složení obyvatelstva

Zdroje obživy obyvatel

Správa země

Vojsko a obrana země

Náboženské poměry

Vnitřní politika a diplomatické styky

Mapa Planiska

svet/zeme/planisko.txt · Poslední úprava: 20.05.2015 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0