Medvědí hora

Městečko Medvědí Hora leží na severu Podhůří. Jedná se o správní, vojenské a obchodní centrum oblasti zvané Bezradsko. Ta se rozkládá podél údolí řeky Černé od jejího soutoku s Bylštinou.

Městečko vzniklo na místě osady, nad kterou byla v roce 1206 přistavena dřevěná tvrz jako ochrana před nájezdy menších skřetích oddílů ze severu. V okolí osady poté došlo k rozšíření zemědělských ploch v údolí řeky a rozvoji osídlení. Celá oblast Bezradska má v současnosti asi tisícovku obyvatel rozptýlených v bezmála patnácti dalších sídlech v podobě menších osad a samot. Samotná Medvědí hora má pak asi 250 obyvatel žijících v bezmála šedesáti domech. Bezradsko je pod přímou správou zemského sněmu, kdy podhorecká komora volí na devět let šoltyse, jenž odpovídá za řádnou správu území přímo sněmu.

svet/mesta/medvedi_hora.txt · Poslední úprava: 01.11.2013 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0