Lesnické Hvozdy

Základní údaje

Úřední název: Kraj jeleních hor, Kraj kančího hvozdu
Forma vlády: oligarchie
Hlavní město: není
Správní dělení: dva hvozdy, každý se svým správcem, součást Lesnické pospolitosti
Počet obyvatel: 20 tis. elfů
Vojsko: bez vojska
Komodity: dřevo, ovoce, med
Měna: používá lesnickou měnu

Poloha a přírodní podmínky

Historie země, osídlení a složení obyvatelstva

Zdroje obživy obyvatel

Správa země

Vojsko a obrana země

Náboženské poměry

Vnitřní politika a diplomatické styky

svet/zeme/lesnicke_hvozdy.txt · Poslední úprava: 20.05.2015 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0