Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
svet:spolky [15.04.2019]
korhul [Cestomírovi poutníci]
svet:spolky [15.04.2019]
korhul [Kruh]
Řádek 53: Řádek 53:
  
 ===== Řád Zlaté růže ===== ===== Řád Zlaté růže =====
 +
 +//Řád boží nade vše//
  
 Řád Zlaté růže byl založen teprve před necelými deseti lety při nástupu patriarchy Velebita do funkce. Ačkoli byl založen v Pomoří, nejlépe se uchytil v Ostředku, kde se stal důležitým opěrným bodem moci biskupa Bernarda. Ten neváhal podpořit štědře budování jednotlivých komend řádu, kterých je dnes celkem tucet. Vystavěny byly především v pohraničních oblastech, kde je potřeba podporovat víru obyvatel a vypořádat se jak s hrozbou různých běsů číhajících na člověka v divokých krajích tak i zabránit šíření kacířských myšlenek a různých odpadlických kultů. Rytíři řádu tak plní roli ozbrojené pěsti Svaté pětice. Řád samotný kromě obrany církve pěstuje také její vzdělanost v okrajových částech zemí. Řád Zlaté růže byl založen teprve před necelými deseti lety při nástupu patriarchy Velebita do funkce. Ačkoli byl založen v Pomoří, nejlépe se uchytil v Ostředku, kde se stal důležitým opěrným bodem moci biskupa Bernarda. Ten neváhal podpořit štědře budování jednotlivých komend řádu, kterých je dnes celkem tucet. Vystavěny byly především v pohraničních oblastech, kde je potřeba podporovat víru obyvatel a vypořádat se jak s hrozbou různých běsů číhajících na člověka v divokých krajích tak i zabránit šíření kacířských myšlenek a různých odpadlických kultů. Rytíři řádu tak plní roli ozbrojené pěsti Svaté pětice. Řád samotný kromě obrany církve pěstuje také její vzdělanost v okrajových částech zemí.
Řádek 58: Řádek 60:
 Každá komenda sestává z mistra řádu, kterým je rytíř povolaný do funkce a dále z kněze pečujícího o duchovní život společenství. Komenda mívá zpravidla asi tucet dalších členů, kteří pomáhají představeným v jejich úkolech. Každá komenda sestává z mistra řádu, kterým je rytíř povolaný do funkce a dále z kněze pečujícího o duchovní život společenství. Komenda mívá zpravidla asi tucet dalších členů, kteří pomáhají představeným v jejich úkolech.
  
-Nezřídka však činnost komendy vyvolává třenice ​mezi světskou mocí a církví v tom, kdo má jaké pravomoce nad poddanými, nehledě ​na to, že rytíři jsou povinni trestat přestupky proti božímu řádu bez ohledu na urozenost hříšníků.+Nezřídka však činnost komendy vyvolává třenice ​s ohledem ​na to, že rytíři jsou povinni trestat přestupky proti božímu řádu bez ohledu na urozenost hříšníků. Pak záleží na každém mistrovi, jak moc je horlivý ve vynucování náboženských pravidel.
  
 ===== Kruh ===== ===== Kruh =====
  
-Společnost magicky nadaných osob, které spojuje touha po vědění a moci. Dominují mu ženy. Snad právě proto stojí kruh v pozadí a neprojevuje se okázalými způsoby své práce. Působí nenápadně,​ pomocí subtilní magie a jen jemně vychyluje běh událostí ve svůj prospěch. Zároveň se snaží bojovat proti pověrám a tmářství, které zosobňuje církev. Zatím je ale spíše v defenzivě ​drží se zpátky. Několik členů už bylo stíháno řádem Zlaté růže a odsouzeno za čarodějnictví k smrti. ​Shání ​magické substance, trofeje z netvorů, staré artefakty z doby skřetích válek ​nebo i starších. Kdo jsou přesně členové kruhu, to nevíš, ale máš podezření na paní Svatavu, která vás potkala na trhu s otroky ve Studenci. Proslýchá se, že dalšími členy jsou manželky či dcery některých významných šlechticů. ​+Společnost magicky nadaných osob, které spojuje touha po vědění a moci. Dominují mu ženy. Snad právě proto stojí kruh v pozadí a neprojevuje se okázalými způsoby své práce. Působí nenápadně,​ pomocí subtilní magie a jen jemně vychyluje běh událostí ve svůj prospěch. Zároveň se snaží bojovat proti pověrám a tmářství a vysvětlovat nadpřirozené jevy. Několik členů už bylo stíháno řádem Zlaté růže a odsouzeno za čarodějnictví k smrti. ​Proto se momentálně Kruh drží zpátky a jeho členové se uzavírají do svých věží v očekávání doby, jež bude jejich činorodosti více nakloněna. 
 + 
 +Potají tak shání ​magické substance, trofeje z netvorů, staré artefakty z doby skřetích válek ​a další kuriozity. Kdo jsou přesně členové kruhu, to se neví. Proslýchá se, že dalšími členy jsou manželky či dcery některých významných šlechticů. V některých pokrokových městech prý městské rady se členy kruhu aktivně spolupracují,​ byť skrytě.
svet/spolky.txt · Poslední úprava: 15.04.2019 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0