Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
svet:zeme:hvar [02.05.2012]
korhul
svet:zeme:hvar [20.05.2015] (aktuální)
korhul [Základní údaje]
Řádek 7: Řádek 7:
 **Hlavní město:** na území se nenachází žádná města, tuto funkci plní svatyně [[:​svet:​mista:​vischor|Vischor]]\\ **Hlavní město:** na území se nenachází žádná města, tuto funkci plní svatyně [[:​svet:​mista:​vischor|Vischor]]\\
 **Správní dělení:** bez vnitřního členění \\ **Správní dělení:** bez vnitřního členění \\
-**Počet obyvatel:​** ​30 tis. [[:svet:zeme:​lide|lidé]]\\+**Počet obyvatel:​** ​tis. [[:svet:narody:​lide|lidé]]\\
 **Vojsko:** není\\ **Vojsko:** není\\
 **Komodity:​** pergamen, ovčí rouno, sýr\\ **Komodity:​** pergamen, ovčí rouno, sýr\\
svet/zeme/hvar.txt · Poslední úprava: 20.05.2015 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0