Scriptorium substancí a nástrah

Ctění kolegové cechů felčarských, alchemických ba i mašinistických. Vítáme vás v našem scriptoriu, kde můžete zapisovat do Všeobecného grimoáru magických substancí a nástrah známé i vámi vynalzené výrobky a recepty na jejich sestavení.

Jak scriptorium k obecnému blahu použít:

  1. Vyberte druh substance či nástrahy
  2. Vepiště název výrobku a rovněž uveďte zevrubný popis vlastností, funkcí, historii vzniku a postup výroby
  3. Proveďte další volby jak je libo k dosažení kýžených efektů, výrobní cena substance bude vypočítána
  4. Zapište substanci či nástrahu do Grimoáru
  5. Objevíte-li protivenství proti zákonům magie, či mechaniky, piště připomínky na tento pergamen.
Typ substance / nástrahy

Základ ceny činí u jedů a nástrah 3 suroviny. U elixírů a lektvarů záleží na vůli tvůrce.

Informace

Například historie vzniku, kde se nejčastěji vyskytuje, kdo ji používá, co je potřeba na její výrobu, jaký je výrobní postup, atd.

Druh jedu

Only edit this fieldset if “Vyber jeden z” is set to “Jed”.

Použití každého z těchto vylepšení zvýší výrobní náklady jedu o 1 surovinu.

Slabina

Only edit this fieldset if “Vyber jeden z” is set to “Jed”.

Pokud jed nemá slabinu zvyšuje výrobní náklady o 1 surovinu

Bez slabiny

Only edit this fieldset if “Jed nemá slabinu” is set to “ano”.

Urči slabiny jedu

Only edit this fieldset if “Jed nemá slabinu” is set to “ne”.

Chuť

Only edit this fieldset if “výrazná chuť” is set.

Vůně

Only edit this fieldset if “výrazná vůně” is set.

Barva

Only edit this fieldset if “výrazná barva” is set.

Konzistence

Only edit this fieldset if “výrazná konzistence” is set.

Vylepšení

Only edit this fieldset if “Vyber jeden z” is set to “Jed”.

Použití tohoto vylepšení zvýší výrobní náklady jedu o 1 surovinu.

Okamžik

Only edit this fieldset if “okamžitý účinek” is set.

Vylepšení

Only edit this fieldset if “Vyber jeden z” is set to “Jed”.

Použití tohoto vylepšení zvýší výrobní náklady jedu o 1 surovinu.

Druhá složka

Only edit this fieldset if “dvousložkový” is set.

Popis látky, kterou musí oběť pozřít před aplikací jedu, aby začal účinkovat.

Čarovný nápoj

Only edit this fieldset if “omamná látka” is set.

Použití tohoto vylepšení zvýší výrobní náklady jedu o 1 surovinu.

Co omámený udělá?

Only edit this fieldset if “Určí chování oběti?” is set.

Neobvyklé třaskaviny

Only edit this fieldset if “plynný jed” is set.

Použití tohoto vylepšení zvýší výrobní náklady jedu o 1 surovinu.

Popis zvuku

Only edit this fieldset if “Jed se aktivuje zvukem” is set.

Dotykový jed

Only edit this fieldset if “kontaktní jed” is set.

Použití tohoto vylepšení zvýší výrobní náklady jedu o 1 surovinu.

Cena dotyk

Only edit this fieldset if “Jed působí po styku s pokožkou” is set.

Působí na

Only edit this fieldset if “omamná látka” is set.

Omamná látka nemůže působit na tělo!

Přidat manévr

Only edit this fieldset if “Vyber jeden z” is set to “Jed”.

Manévry

Only edit this fieldset if “Jed obsahuje manévr” is set.

Použití tohoto vylepšení zvýší výrobní náklady jedu o 1 surovinu.

Následek jedu

Only edit this fieldset if “Vyber jeden z” is set to “Jed”.

Výrobní náklady se při použití této schopnosti zvýší o 1 surovinu.

Vyřazení

Only edit this fieldset if “Jed vyřadí otráveného” is set.

Například smrt, celkové ochromení, uspání, atp.

Druh nástrahy

Only edit this fieldset if “Vyber jeden z” is set to “Nástraha”.

Výrobní náklady běžné pasti jsou 3 suroviny. Třaskavina, žíravina nebo mechanická past jsou o 1 surovinu dražší.

Slabina pasti

Only edit this fieldset if “Vyber druh nástrahy” is set to “past”.

Slabinou pasti je cokoli, co umožní nástrahu odhalit a pokusit se vyhnout jejímu účinku.

Slabina mechanické pasti

Only edit this fieldset if “Vyber druh nástrahy” is set to “mechanická past”.

Slabinou pasti je cokoli, co umožní nástrahu odhalit a pokusit se vyhnout jejímu účinku.

Slabina třaskaviny

Only edit this fieldset if “Vyber druh nástrahy” is set to “třaskavina”.

Třaskavina musí v okamžiku aktivace spustit výrazný zrakový vjem a/nebo vydat výrazný zvuk.

Slabina žíraviny

Only edit this fieldset if “Vyber druh nástrahy” is set to “žíravina”.

Žíravina musí v okamžiku aktivace spustit výrazný zrakový vjem a/nebo vydat výrazný zvuk.

Aktivace zvukem

Only edit this fieldset if “Vyber jeden z” is set to “Nástraha”.

Použití tohoto vylepšení zvýší výrobní náklady nástrahy o 1 surovinu.

Zvuk

Only edit this fieldset if “Nástraha se spouští zvukem” is set.

Obsahuje nástraha manévr?

Only edit this fieldset if “Vyber jeden z” is set to “Nástraha”.

Manévry

Only edit this fieldset if “V nástraze je zabudován manévr” is set.

Použití tohoto vylepšení zvýší výrobní náklady nástrahy o 1 surovinu.

Účinek nástrahy

Only edit this fieldset if “Vyber jeden z” is set to “Nástraha”.

Při použití tohoto vylepšení se výrobní náklady nástrahy zvýší o 1 surovinu.

Vyřazení

Only edit this fieldset if “Nástraha cíl vyřadí” is set.

Například smrt, celkové ochromení, uspání, atp.

Zvýšení účinnosti třaskaviny

Only edit this fieldset if “Vyber druh nástrahy” is set to “třaskavina”.

Výrobní náklady nástrahy při použití tohoto vylepšení se zvyšují následujícím způsobem: dřevo +1 surovina, kov +2 suroviny, kámen +3 suroviny.

Dřevo

Only edit this fieldset if “Posílený účinek třaskaviny” is set to “zničí dřevo”.

Kov

Only edit this fieldset if “Posílený účinek třaskaviny” is set to “zničí kov”.

Dřevo

Only edit this fieldset if “Posílený účinek třaskaviny” is set to “zničí kámen”.

Zvýšení účinnosti žíraviny

Only edit this fieldset if “Vyber druh nástrahy” is set to “žíravina”.

Výrobní náklady nástrahy při použití tohoto vylepšení se zvyšují následujícím způsobem: dřevo +1 surovina, kov +2 suroviny, kámen +3 suroviny.

Dřevo

Only edit this fieldset if “Posílený účinek žíraviny” is set to “zničí dřevo”.

Kov

Only edit this fieldset if “Posílený účinek žíraviny” is set to “zničí kov”.

Dřevo

Only edit this fieldset if “Posílený účinek žíraviny” is set to “zničí kámen”.

Vylepšení lektvaru

Only edit this fieldset if “Vyber jeden z” is set to “Lektvar”.

Výrobní náklady se při použití ZS Všelék zvýší o 1 surovinu a při použití ZS Živá voda o 12 surovin.

Všelék

Only edit this fieldset if “Vyléčí jakékoli zranění nebo nemoc (ZS Všelék)” is set to “ano”.

Živá voda

Only edit this fieldset if “Odstraní jinak nevyléčitelnou jizvu (ZS Živá voda)” is set to “ano”.

Na jaký neduh je lektvar určen?

Only edit this fieldset if “Vyléčí jakékoli zranění nebo nemoc (ZS Všelék)” is set to “ne”.

Množství surovin

Only edit this fieldset if “Vyber jeden z” is set to “Lektvar”.

Každý zdroj zvýší výrobní náklady lektvaru o 1 surovinu.

Druh elixíru

Only edit this fieldset if “Vyber jeden z” is set to “Elixír”.

Výrobní náklady činí 2 suroviny pro Elixír zběhlosti, 3 suroviny pro Mistrovský elixír a 5 surovin pro Zázračný elixír. Při použití více schopností se ceny sčítají.

Je to elixír zběhlosti

Only edit this fieldset if “Elixír zběhlosti” is set.

Je to mistrovský elixír

Only edit this fieldset if “Mistrovský elixír” is set.

Je to zázračný elixír

Only edit this fieldset if “Zázračný elixír” is set.

Odeslat
hrani/konfigurator.txt · Poslední úprava: 08.06.2016 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0