Scriptorium substancí a nástrah

Ctění kolegové cechů felčarských, alchemických ba i mašinistických. Vítáme vás v našem scriptoriu, kde můžete zapisovat do Všeobecného grimoáru magických substancí a nástrah známé i vámi vynalzené výrobky a recepty na jejich sestavení.

Jak scriptorium k obecnému blahu použít:

  1. Vyberte druh substance či nástrahy
  2. Vepiště název výrobku a rovněž uveďte zevrubný popis historie vzniku, repeceptu na zhotovení apod.
  3. Proveďte další volby jak je libo k dosažení kýžených efektů, výrobní cena substance bude vypočítána
  4. Zapište substanci či nástrahu do Grimoáru
  5. Objevíte-li protivenství proti zákonům magie, či mechaniky, piště připomínky na tento pergamen.
Typ nástrahy

Základ ceny činí u jedů a nástrah 3 suroviny. U elixírů a lektvarů záleží na vůli tvůrce.

Popis nástrahy

Sem patří například historie vzniku, kde se nejčastěji vyskytuje, kdo ji používá, co je potřeba na její výrobu, jaký je výrobní postup atd. Mechanický a příběhový popis účinků patří níže.

Vlastnosti jedu

Only edit this fieldset if “Vyber jeden z” is set to “Jed”.

Na koho jed zapůsobí. Například: 'lidé a zvířata, kteří pozřou otrávené jídlo' Jedy působící na běsy, netvory a neživé mohou postavy vyrábět pouze s pomocí ZS mistrovských povolání.

Stručný popis účinků jedu. Např. průjem, malátnost a spánek apod.

Slabinou jedu může být jeho výrazná chuť, vůně / zápach, barva nebo konzistence.

Výrobní náklady jedu se při použití této schopnosti zvýší o 1 surovinu.

Přidat manévr

Only edit this fieldset if “Vyber jeden z” is set to “Jed”.

Manévry

Only edit this fieldset if “Jed obsahuje manévr” is set.

Použití tohoto vylepšení zvýší výrobní náklady jedu o 1 surovinu. Působení jedů je vždy plošné (hrstka), manévr rozsáhle umožňuje otrávit až houf cílů.

Vyřazení

Only edit this fieldset if “Jed vyřadí otráveného” is set.

Druh jedu

Only edit this fieldset if “Vyber jeden z” is set to “Jed”.

Použití každého z těchto vylepšení zvýší výrobní náklady jedu o 1 surovinu.

Plynný jed

Only edit this fieldset if “plynný” is set.

Kontaktní jed

Only edit this fieldset if “kontaktní” is set.

Použití tohoto vylepšení zvýší výrobní náklady jedu o 1 surovinu.

Cena dotykového jedu

Only edit this fieldset if “Jed působí po styku s pokožkou” is set.

Vylepšení

Only edit this fieldset if “Vyber jeden z” is set to “Jed”.

Vyžaduje ZS Neobvyklé jedy. Použití každého vylepšení zvýší výrobní náklady jedu o 1 surovinu. Dlouhotrvající účinek stojí 3 suroviny

Okamžik

Only edit this fieldset if “okamžitý” is set.

Druhá složka

Only edit this fieldset if “dvousložkový” is set.

Popis látky, kterou musí oběť pozřít před aplikací jedu, aby začal účinkovat.

Dlouhé trvání

Only edit this fieldset if “dlouhotrvající” is set.

Přirozená činnost, která potlačí dlouhotrvající působení jedu. Například pobyt na slunci, koupání ve studené vodě, dieta apod.

Vlastnosti omamné látky

Only edit this fieldset if “Vyber jeden z” is set to “Omamná látka”.

Například: 'člověk nebo zvíře, které vypije lektvar'

Stručný popis účinků.

Slabinou omamné látky může být její výrazná chuť, vůně / zápach, barva nebo konzistence.

Omamná látka nemůže působit na tělo!

Výrobní náklady se při použití této schopnosti zvýší o 1 surovinu.

Vyřazení

Only edit this fieldset if “Omamná látka vyřadí otráveného” is set.

Čarovný nápoj

Only edit this fieldset if “Vyber jeden z” is set to “Omamná látka”.

Použití tohoto vylepšení zvýší výrobní náklady omamné látky o 1 surovinu. Vyžaduje ZS Čarovné nápoje.

Co omámený udělá?

Only edit this fieldset if “Určí chování oběti?” is set.

Pravidla str. 66: Postava může určit druh osoby (např. voják, elf, šlechtic, žena) a následně posílit omamnou látku tak, že se cíl po dobu jejího působení chovat předepsaným způsobem buďto k první osobě daného druhu, kterou potká od okamžiku, kdy je látka spuštěna, nebo ke všem osobám stejného druhu.

Přidat manévr

Only edit this fieldset if “Vyber jeden z” is set to “Omamná látka”.

Manévry

Only edit this fieldset if “Omamná látka obsahuje manévr” is set.

Použití tohoto vylepšení zvýší výrobní náklady omamné látky o 1 surovinu.

Druh omamné látky

Only edit this fieldset if “Vyber jeden z” is set to “Omamná látka”.

Použití každého z těchto vylepšení zvýší výrobní náklady omamné látky o 1 surovinu. Vyžaduje rovněž povolání alchymisty nebo lupiče. Při výrobě se použije nejnižší úroveň.

Plynná omamná látka

Only edit this fieldset if “plynná” is set.

Kontaktní omamná látka

Only edit this fieldset if “kontaktní ” is set.

Použití tohoto vylepšení zvýší výrobní náklady omamné látky o 1 surovinu.

Cena dotyk

Only edit this fieldset if “Omamná látka působí po styku s pokožkou” is set.

Vylepšení

Only edit this fieldset if “Vyber jeden z” is set to “Omamná látka”.

Vyžaduje ZS Neobvyklé jedy. Použití každého vylepšení zvýší výrobní náklady na výrobu omamné látky o 1 surovinu. Dlouhotovající stojí 3 suroviny.

Okamžik

Only edit this fieldset if “okamžitá” is set.

Druhá složka

Only edit this fieldset if “dvousložková” is set.

Popis látky, kterou musí oběť pozřít před aplikací omamné látky, aby začala účinkovat.

Dlouhé trvání

Only edit this fieldset if “dlouhotrvající ” is set.

Přirozená činnost, která potlačí dlouhotrvající působení omamné látky. Například pobyt na slunci, koupání ve studené vodě, dieta apod.

Vlastnosti pasti

Only edit this fieldset if “Vyber jeden z” is set to “Past”.

Například: Ten, kdo otevře dvířka nebo ti, kdo vstoupí na dřevěnou plošinu.

Výrobní náklady běžné pasti jsou 3 suroviny. Třaskavina, žíravina nebo mechanická past jsou o 1 surovinu dražší.

Například: spadne na ně síť nebo probodnutí bodáky, co vyjedou ze zdi

Při použití tohoto vylepšení se výrobní náklady pasti zvýší o 1 surovinu.

Popiš jakým způsobem lze past odhalit.

Vyřazení

Only edit this fieldset if “Past cíl vyřadí” is set.

Obsahuje past manévr?

Only edit this fieldset if “Vyber jeden z” is set to “Past”.

Manévry

Only edit this fieldset if “V pasti je zabudován manévr” is set.

Použití tohoto vylepšení zvýší výrobní náklady pasti o 1 surovinu.

Jednoduchá past

Only edit this fieldset if “Vyber druh pasti” is set to “jednoduchá past”.

Mechanická past

Only edit this fieldset if “Vyber druh pasti” is set to “mechanická past”.

Třaskavina

Only edit this fieldset if “Vyber druh pasti” is set to “třaskavina”.

Žíravina

Only edit this fieldset if “Vyber druh pasti” is set to “žíravina”.

Neobvyklá spoušť

Only edit this fieldset if “Vyber jeden z” is set to “Past”.

Použití tohoto vylepšení zvýší výrobní náklady past o 1 surovinu. Vyžaduje ZS Neobvyklé spouště.

Spoušť

Only edit this fieldset if “Past má neobvyklou spoušť” is set.

Zvýšení účinnosti třaskaviny

Only edit this fieldset if “Vyber druh pasti” is set to “třaskavina”.

Výrobní náklady pasti při použití tohoto vylepšení se zvyšují následujícím způsobem: dřevo +1 surovina, kov +2 suroviny, kámen +3 suroviny.

Třaskavina dřevo

Only edit this fieldset if “Posílený účinek třaskaviny” is set to “+ zničí dřevo”.

Třaskavina kov

Only edit this fieldset if “Posílený účinek třaskaviny” is set to “+ zničí kov”.

Třaskavina kámen

Only edit this fieldset if “Posílený účinek třaskaviny” is set to “+ zničí kámen”.

Zvýšení účinnosti žíraviny

Only edit this fieldset if “Vyber druh pasti” is set to “žíravina”.

Výrobní náklady pasti při použití tohoto vylepšení se zvyšují následujícím způsobem: dřevo +1 surovina, kov +2 suroviny, kámen +3 suroviny.

Žíravina dřevo

Only edit this fieldset if “Posílený účinek žíraviny” is set to “+ zničí dřevo”.

Žíravina kov

Only edit this fieldset if “Posílený účinek žíraviny” is set to “+ zničí kov”.

Žíravina kámen

Only edit this fieldset if “Posílený účinek žíraviny” is set to “+ zničí kámen”.

Vlastnosti lektvaru

Only edit this fieldset if “Vyber jeden z” is set to “Lektvar”.

Vyléčí jakékoli zranění nebo nemoc. Vyžaduje ZS Všelék (Mastičkář).

Odstraní jinak nevyléčitelnou jizvu. Vyžaduje ZS Živá voda (Alchymista).

Výrobní náklady se při použití ZS Všelék zvýší o 1 surovinu a při použití ZS Živá voda o 12 surovin.

ZS Všelék

Only edit this fieldset if “Všelék” is set to “ano”.

ZS Živá voda

Only edit this fieldset if “Živá voda” is set.

Na jakou nemoc nebo zranění je lektvar určen?

Only edit this fieldset if “Všelék” is set to “ne”.

Například popáleniny, bolest žaludku, kocovina, nachlazení.

Množství surovin

Only edit this fieldset if “Vyber jeden z” is set to “Lektvar”.

Každý zdroj zvýší výrobní náklady lektvaru o 1 surovinu.

Druh elixíru

Only edit this fieldset if “Vyber jeden z” is set to “Elixír”.

Výrobní náklady činí 2 suroviny pro Elixír zběhlosti, 3 suroviny pro Mistrovský elixír a 5 surovin pro Zázračný elixír. Při použití více schopností se ceny sčítají.

Je to elixír zběhlosti

Only edit this fieldset if “Elixír zběhlosti” is set.

Je to mistrovský elixír

Only edit this fieldset if “Mistrovský elixír” is set.

Je to zázračný elixír

Only edit this fieldset if “Zázračný elixír” is set.

Odeslat
9 +7 =᠎