Únos

Obodobí: březen 1281
Postavy: Krvavá Devítka, Froliš, Hanibal, Le Pich, Vločka
Datum: prosinec 2012

Rytíř Evarist se družině odvděčil za záchranu svého syna a hostil je po celou zimu na své tvrzi. Vždyť vydat se do hloubi elfského Hvozdu, to je vpravdě hrdinský čin. S příchodem jara se však přiblížila také doba, kdy by bylo záhodno se příživníků zbavit. Lotharovy balady již byly na tvrzi ohrané a sklepy se začaly vyprazdňovat. Nicméně zbavit se party po zuby ozbrojených chlapů a přitom si je nerozhněvat, to není žádná legrace. Tento oříšek však nakonec rozlouskl dopis, který dorazil po poslu z Ostrože.

Evaristův strýc Leodegar Zahájský, zchudlý šlechtic, který pobývá v Ostroži a je dosud členem zemského sněmu, požádal, zda by jej nemohl navštívit synovec. Je zcela jasné, že se skrze něj pokusí na Evaristovi vylákat další půjčku, aby mohl vyrovnat jiné, tíživější dluhy, tak jako tomu bylo každý rok touto dobou.

Jenže po příchodu do Ostrože se ukáže, že dopis nebyl pravý. Strýc i jeho mladá dcera jsou ztraceni a objeví se pouze zpráva od únosců a požadavku na výkupné. Pro mladého Hovarda je vyřešení případu otázkou zachování rodové cti. Nitky případu se však ukážou jako velmi spletité.

Jistý Konrád Štika, půlčík od jižního přístaviště, se nabídne Leodegarovi, že poskytne peníze na výkupné výměnou za to, že pojme sličnou pannu Jasnu Zahájskou za ženu. Hovardovi nezbývá než souhlasit, protože takový obnos, jaký je únosci požadován jinak tak rychle nesežene. Družina však nenechá nic náhodě, Konráda si prověří a zjistí, že je vysoko postaveným členem v hierarchii místní šedé obchodní zóny.

Družina se vydá s výkupným na lodích po proudu řeky. K předání zajatců dojde na rákosovém ostrůvku v podostrožských meandrech. Vše je však léčka. Ukáže se, že za únosem stojí opět elfové z Hvozdu, lační po zlatu z výkupného. Nechají Leodegara a Jasnu vystoupit na břeh, kde na ně již čeká Konrád Štika, celou dobu s elfy spolčený. Jeho pohůnci pak zabraňují družiníkům dostat se na břeh, zatímco elfové je ostřelují z protějšího břehu a za pomocí čar je topí ve vodních vírech. S nasazením všech sil se však postavám podaří vyškrábat na pevnou zem, dokonce i zajmout Konráda a jeho plán je tak překažen.

Zločinci tak nezbývá, než se vykoupit věnem pro mladou pannu, také družina si nechá vyložit na dřevo část Štikovy pokladnice výměnou za mlčení o jeho zrádných úkladech. Ten se nakonec rozhodne město opustit a věnovat se svým nekalostem někde jinde.

Město Ostrož - kresba

Komentáře
hrani/pribehy/unos.1465041507.txt.gz · Poslední úprava: 04.06.2016 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0