Útěk k wywerně

Období: prosinec 1281
Postavy: Bjorn, Brus Weine, Krvavá Devítka, Froliš, Le Pich, Lothar, Tonda
Datum: říjen 2016

Útěk ze Strmilova

Koně ržály a zhluboka dýchaly, jak se řítily nahoru úbočím údolí říčky. Dvoukolák hrkotal, na kozlíku poskakoval Tonda držící opratě a Volek, jenž mu radil, jak se vyhýbat kamenům a rýhám, které by mohly způsobit havárii. K nebi stoupal smolný dým ze zapáleného hradního paláce. „Oběda se asi nedočkáme“, pomyslel si Tonda, „tak ještěže jsem se tak dobře nasnídal.“ Ještě včera večer byl jen drobný bezvýznamný zlodějíček. Dneska jede vstříc dobrodružstvím. Ozvalo se zatroubení.

Froliš přibrzdil koně a otočil hlavu nazpátek. Pronásledují je tři skupiny jezdců. Zavolal na ostatní, ať zastaví. Tady je nutné poradit se. Bjorn a dvoukolák však stihli poodjet tak daleko, že ho nemohli slyšet. Pelášili tudíž dál. Po krátké poradě vyrazil Brus a Devítka dál. Froliš, Lothar a Le Pich se pokusí pronásledovatele zdržet. Potom se napojí Lothar na Brusovu mysl, a tak se znovu najdou.

Když projíždí první skupina jezdců kolem, zapadnou do blátivého močálu vyčarovaného Frolišem. Naše trojice vše pozoruje z povzdálí proměněná v šípkový keř. Brzy přijedou i další jezdci. To však již kouzlo pomine a cesta je opět suchá. Dva tucty mužů z hradní posádky tak míří dál po stopách dvoukoláku. Třetí skupina pronásledovatelů však pojme podezření. Sesedají z koňů a blíží se k úkrytu členů družiny, čtou stopy. Není nač čekat! Froliš a Le Pich zahajují krycí palbu. Polovina pronásledovatelů je vyřazena, Le Pichův kůň je však také zasažen. Následuje honička. Le Pichovo střelecké umění z koňského sedla je však nedostižné. Pronásledovatelé se vzdávají, aby byly ušetřeny jejich holé životy.

Bjorn a Tonda mezitím ukryjí vozík v lese a zametou stopy. Nikdo nemůže nic poznat. Však taky jezdci projedou kolem, aniž by pojmuli jakékoli podezření. Tak tohle se povedlo. Za pár chvil dorazí Lothar, Le Pich a Froliš. Porada je bouřlivá. Další postup je nejasný. Devítka trvá na tom vrátit se do hvozdu a dorazit wywernu, která odletěla směrem na severovýchod. Lothar chce jet do Mlhavců, hledat v Mohylách hrobku opira. Cesta přes hvozd je však náročná a nelze ji absolvovat s vozem. Le Pich však nemíní vyslat Smol Pachola s nákladem oklikou po silnici. Nakonec je většina nákladu včetně stanu zlikvidována. Jediná cennost – uloupená Timoferova kronika – je uložena do vaku. Le Pich a Tonda se vydají zakoupit do vesnice koně, které povezou zbytek nákladu. Narazí znovu na patrolu, která zde odpočívá. Nedá příliš práce vojáky nachytat a ušetřit tak peníz za zvířata.

Zpátky ve hvozdu

Dál už družina cestuje jen v noci. Opatrně. Nenápadně. Le Pich ji však bezchybně provede územím plným hlídek toužících po vypsané odměně. Po pěti dnech se ocitá pod korunami holých stromů. V bezpečí od lidí, avšak v nebezpečné divočině. Vedení přebírá Froliš a Devítkou. Wywerna se nachází v hloubi hvozdu. Trvá to dny, než stopaři narazí na známky jejího pobytu. Zranění od Devítky nebylo tak vážné a nejspíš se rychle zahojilo. Netvorova sluj je na kopci. Devítka je netrpělivý. Žádá vyrazit na zteč. Wywerna je nebezpečná ve vzduchu. Pokud ji překvapí v jeskyni, půjde ji přemoct.

Dobrodruhové proto úporně supí do prudkého kopce doufaje v moment překvapení. Nohy kloužou po mokrém listí, rychle to rozhodně nejde. V tom se ozve řev. Dvojhlasně. Vzduch se zachvěje pod náporem křídel. DVĚ nestvůry se vznesou ladně do vzduchu a míří dolů do údolí. Tam, kde jsou koně. Přes koruny stromů se Frolišovi i Le Pichovi střílí špatně. Naštěstí je tu v pohotovosti i Brus. Větrným vírem sráží jednu nestvůru na zem. Dopadá na mýtinu nedaleko. Devítka zavelí k útoku. Nabíhá jako první a tne do křídla. Za ním Bjorn. Ocas plaza se mihne vzduchem a srazí jej na zem. Le Pichův šíp míjí a on se kryje za kmenem buku. Čelisti kolem něj cvakají na prázdno. Lothar vytváří obraz třetí wywerny, aby nalákal zbývajícího plaza k sobě. Druhý ještěr ve vzduchu nalétá na obraz, který se rozplyne.

Brus je pod ním. Jedna vývrtka a létavec se s hrůzným řevem spouští dolů. Krev mu tuhne v žilách a zaklínadlo uvázlo v krku. Přiskakuje Tonda. Šipka kuše míří přímo do chřtánu. Froliš střílí také. Jeho šíp pochází z dílny alchymisty na Vlčím Zubu. Při nárazu do šupin se ozve rána. V boku wywerny zeje díra. Nestvůra se řítí k zemi. Poslední ránu jí z nového luku zasahuje Lothar - první výstřel, první zásah.

Na mýtině vyskakuje Le Pich zpoza buku a zoufale pálí. Šíp nachází cíl. Mrtvola se sesouvá na zem. Devítka přibíhá avšak tne již do mrtvého těla. Nese to nelibě. Chtěl zasadit smrtelnou ránu, byla to jeho výprava…

Družina vyvrhla mrtvoly. Devítka alespoň extrahoval trofeje a cenné substance. Vítr od jihu přinesl vláhu. Začalo sněžit. Postavy se vydaly na sever pod úpatím hor. Brzy se prodírají závějemi, jsou však již otužilí. Jen Bjorn se nastydl. Za několik dní stanou u vsi Věteřov. Mlhavce se svými Mohylami jsou na dohled.

Komentáře
hrani/pribehy/utek_k_wywerne.1478027566.txt.gz · Poslední úprava: 01.11.2016 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0