Nápady na zápletky

Medvědí hora

Významné osobnosti

Darbogast, kněz kultu boha Žírna. Po výstavbě chrámu byl tento již zkušený ceremoniář dosazen církevní správnou do kraje, aby šířil chrámové způsoby uctívání bohů, naučil nové osadníky nosit oběti bohům při významných svátcích a rovněž tak, aby zabránil šíření nauk potulných kněží. Darbogast si rovněž počal vychovávat své žáky ve škole, kterou při chrámu otevřel. Po vpádu skřetů získává autoritu a lid mu důvěřuje. Snaží se zbrzdit dosazení nového šoltyse.

Šoltys Kašpar, správce Bezradska. Zajat při vpádu skřetů a odvlečen zřejmě do zajetí.

Mirana, žena zajatého šoltyse. Přežila, neboť se ukryla před skřety v lesích. Zastává se žen, které byly znásilněny či mučeny skřety. Stojí tak proti Darbogastovi, který navrhuje, aby byly vyhnány do lesů, neboť děti zrozené se skřetího sémě budou nečistého ducha. Usiluje o co nejrychlejší zvolení nového šoltyse, u kterého by našla zastání. Smutní po manželovi, avšak je si vědoma, že jej již asi nikdy nezíská zpět.

Garbon, prospektor ze Středohor. Tento trpaslík se vydal do Bezradska, aby zdejší kopce ohledal na přítomnost rud a nerostů a našel případně nové zakázky pro trpasličí mistry kameníky a kováře v tomto kraji.

Oefarin, vymítač z Velkého lesa. Elf Ovarin přišel až z Lesokraje, po té co se dozvěděl o nástrahách, kterou pro osadníky představuje místní lesní zběř.

Košíkář a proutkař Rovlen. Tento záhadný chlapík se potuluje krajem. Pomáhá budovat studny, neboť ovládá umění proutkařské. Jinak je však nemluvný a lidí se spíše straní. Říká o sobě, že pochází z Planiska.

Druhladova rodina. Jedni z mála ludků, kteří se vydali až na sever je klan Druhladů. Protože však na severu není důvěra v tento lid veliká, byly jim přikázány pozemky na samotě až na samé hranici Bezradska, kde hrozí největší nebezpečí jako od lesních běsů, tak od skřetů. Otec Druhlada, hlava rodiny, je poměrně zcestovalý a má dost informací o jižních zemích a vůbec o historii.

Zápletky a místa

Netopýří jeskyně – Dosud o ní nikdo neví. Jedná se o jeskyni v kopcích na severovýchodě Bezradska v lese nad korytem Černé. Jeskyně cca 300 sáhů dlouhá, vápencová s krápníky, vede do nitra kopce. Žije v ní velké množství netopýrů, včetně několika netopýrů obřích.

Zlatá jeskyně – Rovněž neobjevená. V Ovčárnickém potoku lze nalézt zlatinky. Ovčárenský potok přitom vyvěrá z malého otvoru v kopci. Lze se jím protáhnout do větších podzemních prostor, kde se nacházejí zlaté žíly. Vše se však ukáže býti pouze kočičím zlatem. Jeskyně však ukrývá i jiné bohatství, které však může objevit pouze specialista. Měl by tam být nějaký netvor, který zároveň napadá ovce a krávy.

Ležení hejkalů – hejkalové ovládají les na severu za řekou Černou. Mezi lidi moc nechodí, ale jakmile někdo dlí déle na jejich území, bez váhání po něm jdou. Budou proto hlavně ztěžovat pohyb v lesích.

Močál – měl by ležet někde v cestě – může být už po cestě do Medvědí hory, ještě před ní.

Jezero – v něm vodník. Objeví se zpráva, že proměnil mlynářovi koně v kapry.

Starý dub – palouk s velmi starým stromem, na kterém prý tančí víly. Povídá se, že kdo unese jednu z víl, dostane od královny poklad za její vykoupení.

Raraši – nějaká veselá cháska bude řádit v jedné z vesnic a tropit si žerty z místních obyvatel a popouzet je proti sobě. Zároveň ale budou lidi kouzlem oblbovat, aby ve vesnici zůstali.

Ví se, že v okolí žije nestvůra, která občas přiletí a uloví ovci nebo krávu. Bude se to plést s netvorem z jeskyně, ve skutečnosti to budou dva.

Tři kopce na kterých by měly v budoucnu stát hrady – každý bude nějak zajímavý, navíc všechny leží za řekou na území hejkalů.

 1. obrovský pták – krkavec, někdo ho už viděl nebo má dokonce z něj doma peří
 2. nějaká přírodní síla zhmotněná – o tom se vědět nebude
 3. místo, kde dřív stával jeden z hradů upírů, kteří ovládali skřety – bude tam jejich písmo tesané do kamenů atd. Mohlo by tam strašit - nějaké hlasy apod.

Kněz Darbogast dá postavám později nabídku. Pokud mu budou pomáhat a stát na jeho straně, mohl by jim dohodit udělení titulu a panství nad Bezradskem.

Vlkani

Černý Brod

 • Dokončit zápletku s přepadením postav - budou chtít holky dostat do bordelu
 • Další zápletky na vyplnění času:
  • Další spolčení s kupcem !jméno jsem zapomněl !: doručení zásilky, štěně skřetího Vlkodava ze Skřetozemě

Výpravy do Skřetozemě

 • Léčení hejkalů - možnost v budoucnu požádat je o pomoc proti skřetům
  • Nírnil se je na to bude snažit navést: „Nikdy nevíte, kdy se vám bude pomoc z lesů hodit…“
  • Hejkalský náčelník jim dá za odmětu list, díky kterému ho lze přivolat kdekoli v jeho lese.
 • Stopování skřetů v lese, kteří se vracejí do Skřetozemě. V podstatě je uslyší dopředu ve svém tábořišti.
  • Nírnil se je pokusí přivést na úvahu, že by bylo dobré je nechat na živu, pokud to nenapadne postavy samotné.
 • Různé cesty: tunelem, Vrchovinou, oficiálně
 • Srážka se skřety v tunelu.
 • Nírnil jim řekne užitečné info o skřetech: vidí ve tmě, organizace jejich společnosti, jejich pověsti a pohádky
 • Jak znázornit hladomor:
  • Skřeti budou vyzáblí
  • Nemocní
  • Postavám dojdou zásoby, ale okolí bude vylovené a skřeti sami nebudou mít žádné zásoby.
 • Nírnil je pošle zpět ve chvíli, kdy zjistí, že skřeti chystají velký výpad. Sám se bude snažit využít toho, že skřeti zmizeli a pokusí se dostat do Uru sám.

Miscellanea

 • V přístavu dostane družina za úkol vydat se ke zvonaři, aby vyzvedla zvonce do bójek. Někdo se bude snažit zvonce očarovat tak, aby přestaly zvonit a navedly loď na mělčinu, kde bude vykradena.
 • Skřeti věznění v Dolanských dolech už toho mají dost. Vzpoura, kterou rozpoutají je strašlivá a jejich hněv je brutální. Táhnou krajem a plení. Jejich domov je daleko a oni vlastně ani neví jak z tam dostat. Mezitím se knížecí vojsko připravuje na potlačení vzpoury a stahuje kolem otroků smyčku, což je činí ještě zoufalejšími a nebezpečnějšími. Vůdce skřetů - Grišnák Černá Tlama má však nějaké informace o Ísilu.
 • Postavy spěchají do Ostrože. Po cestě je zpomalí bouře na lodi, která je zažene k pobřeží Hvaru, kde zažijí nějakou vedlejší zápletku. Tak tak se jim podaří doplout do Ostrože včas. Problém je, že v těchto dnech je zapovězeno přistání lodí v přístavu, protože do města se stěhuje panovník, který sem přesouvá svůj dvůr. Kapitán navrhuje přistání v jiném přístavu. Postavy nemají čas.
 • Na Lesnici se dá dohromady vojsko, které provede nájezd do Skřetozemě. Skřetí šamani se budou cítit ohrožení. Jejich jedinou nadějí je pustit se do starého strašlivého rituálu a vyvolat opira, který je povede proti lidem. Část skřetů s tím ale nesouhlasí a pokusí se z Lesnice odplout. Dojde ke střetům s loďmi lidí. Uprchlíci však nebudou přivítáni ani v okolí Ledové zátoky, dokud se neukáža, že skřeti z Lesnice mohou díky znalosti mořeplavby napadat otrokářské lodě a zbavit sever tohoto nebezpečí ze strany lidí.
mental_remark.txt · Poslední úprava: 01.11.2013 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0