Obsah

Na čem pracovat

Blog

 • Dopsat historii PJství
 • Psát další zápisy z her apod.

Svět

 • Doplňovat motexty na všechny možné stránky

Rasy

 • dopsat
 • přečíst znovu a provést korektury prezentační, slohové, faktografické a jazykové
 • OBRÁZKY

Země a města

 • Lesokraj
 • Lesnica
 • Dolany
 • Pomoří
 • Ostředek
 • Podhůří
 • Hvozd
 • Lesokrajský hvozd
 • Dolir
 • Trpasličí království
 • Meziříčí
 • Planisko
 • Mornec
 • Vytvořit vždy sekci Zápletky, a do ní psát nápady na dobrodružství.
 • Průběžně doplňovat informace o městech a vytvořit sekci zápletek podobně jako u zemí
 • Dořešit geografii - pojmenovat jednotlivé kraje, kde to dává smysl.
 • Průběžně nahrávat mapy
 • Faktem je, že ty státy, tak jak jsou teď načrtnuté mají spoustu nedostatků
  • chybí něco jako byla hansa - prostě nějaká mocná města
  • státy fungují moc moderně. Je potřeba víc zdůraznit, že loajalita jde po ose panovník ← šlechta ← obyvatelstvo. Do historie více včlenit spory o území, zatím je to moc idylické. Chybí větší intrikánství šlechty.

Dějiny

 • Pracovat dál na detailech v dějinách. Rozšiřovat časovou osu o nové události z minulosti, věnovat se hlavně „moderním dějinám“.
 • Doplňovat tabulku vládců podle ostatních textů.
 • Průběžně doplňovat nové zvěsti ze světa.

Pověsti

 • Zpracovat následující mýty:
  • Elfské stvoření světa
  • Stvoření světa dle krollů a skřetů
  • Pověst o Bílé lodi - revidovat současný text
  • Stvoření světa dle lidí, ludků a trpaslíků
 • Mít u každé rasy alespoň 3 nebo 5 hlavních pověstí ve smyslu mýtů, které zná každý příslušník tohoto národa:
  • elfové: 0 / 3
  • lidé: 5 / 5
  • trpaslíci: 0 / 3
  • ludkové: 0 / 3
  • skřeti: 0 / 5
  • krollové: 0 / 5
 • Mít u každého státu alespoň 5 krátkých krajových pověstí a příběhů, které budou ilustrovat vztah obyvatel k nadpřirozenu, smrti a mrtvým, náboženství, duchům a další specifika kraje (využít pověsti z reálné slovesnosti):
  • Podhůří: 0 / 5
  • Ostředek: 0 / 5
  • Pomoří: 0 / 5
  • Dolany: 5 / 5
  • Lesokraj: 4 / 5
  • Planisko: 0 / 5
  • Meziříčí: 0 / 5
  • Lesnica: 0 / 5
  • Trpasličí králosvtví: 0 / 5
  • Dolir: 0 / 5

Celkový progres: 14 / 78 = 17,9 %

Náboženství

 • Dopsat božstva krollů, skřetů a elfů
 • Rozšířit info o bozích lidí, trpaslíků a ludků

Magie

 • Příklady kouzlení do aplikace pravidel
  • modlitby k bohům
  • recepty na lektvary
  • oslovování duchů
  • něco k pozorování hvězd elfy a dělání horoskopů

Bestiář

 • Vypracovat nové běsy podle slovanské mytologie, dle toho, co chybí v bestiáři DrD 2
 • nějakou typologii duchů vzhledem k sesílání magie duchů - něco, co by mohlo být dobře uchopitelné pro hráče a zobecňující.

Dobrodružství

 • Průběžně zveřejňovat zdařilé kousky z hraní.

Hraní

 • Sepisovat vývoj v družinách
 • Zveřejňovat zápisy
roadmap.txt · Poslední úprava: 12.11.2013 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0