Action disabled: source

Trpasličí království

Základní údaje

Úřední název: Trpasličí království Erstenberg
Panovník: není
Hlavní město: Erstenberg
Správní dělení: 50 měst a jejich příměstí
Další města: Krusperk, Házmburk, Bachpurk,
Počet obyvatel: 513 tisíc trpaslíků, ostatní národy nejsou zastoupeny
Vojsko: neznámé
Komodity: kámen, železo, drahé kovy, řemeslné výrobky
Měna: 1 geld = 10 silberů

Poloha a přírodní podmínky

Historie země, osídlení a složení obyvatelstva

Zdroje obživy obyvatel

Správa země

Vojsko a obrana země

Náboženské poměry

Vnitřní politika a diplomatické styky

svet/zeme/trpaslici_kralovstvi.txt · Poslední úprava: 20.05.2015 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0