Blog

Bolehlav

Období: říjen 1282
Postavy: Bjorn, Brus Weine, Froliš, Lothar, Otakar, Tonda
Datum: říjen 2017

Po schůzce u Krušiny z Krupavy a po té, co byla dokončena sklizeň a vybrány berně, připadl ten správný čas, vydat se na výpravu. Z míst označených na reliéfech nalezených Radimírem Strakou se poblíž panství Lotharova nachází hora Bolehlav. Místo, kterému se každý zdaleka vyhne. Hora je prý špatným místem od nepaměti. Zvířata se na ní nezdržují, stromy tu rostou pokroucené, voda je zvláštní a kdo ji pije do roka do dne onemocní. V pojednání učenců z Artistia lze se dočíst toto: „Vrch Bolehlav je protkán žilami, které špatně působí na tělo i mysl živých tvorů. Spaluje je neviditelný plamen.“

Lotharova výprava se utábořila na úpatí hory. Po krátkém průzkumu okolí bylo zjištěno, že v okolí hory se skutečně nacházejí znetvořené rostliny i další živí tvorové, nicméně jiná nebezpečí ani recentní činnost inteligentních bytostí zjištěna nebyla.

Družina tedy vystoupila na vrchol. Na temeni hory nalezli mělkou prohlubeň a v jejímž středu stálo sloupoví z čediče. Jednotlivé pylony byly popsány skřetím písmem a líčily legendy spojené s jejich vládci. Uprostřed, zpola zakopán do země nacházel se hladce otesaný kámen vejčitého tvaru. Pod ním objevil Froliš dutinu - sopouch vedoucí do nitra hory. Bjorn uplatnil umění trpaslíků a brzy vykutal průlez, kterým bylo možné se do chodby dostat a pokračovat dále. Slezení bylo nebezpečené, ale po několika sázích byla nalezena ve stěně komína skřetí rukou vytesaná chodba ve vodorovné poloze.

Celá družina cítila, že ve zdejším vzduchu je něco špatného. Stačilo strávit pár chvil pod povrchem a nikdo se necítil ve své kůži. Je to snad onen neviditelný plamen? Chodba vytesaná do černé skály měla jen pár kroků a už byla přerušena propadlem. Na druhé straně dosvítila lucerna až na kamenné dveře s kruhovou klikou. Rezavý závěs na stropě svědčila o tom, že zde kdysi byla možnost bezpečně propast překonat. Ukázalo se však, že se jednalo o past tvůrců chodeb. Když se Brus rozběhl a propast přeskočil, utrhla se s ním až příliš ochotně protější stěna, jen tak tak se udržel okraje a nespadl do hlubiny. Dveře na konci protější chodby byly falešné. Nezbylo než slézt opatrně další kolmou stěnu.

Další překážka pomohla odhalit tajemství hory. Na dně šachty se bolest hlavy proměnila z tupého nepříjemného pocitu do ostré bolesti. Průzkum nejbližší jeskyně odhalil příčinu této nepříjemnosti i celého tajemství hory. Na podstavci zde ležel tmavě modrý krystal. Z něj Brus s pomocí modlitby k Žírnovi vycítil, že právě tento krystal je zdrojem neviditelného plamene, o němž psal anonymní učenec. Znaje tak zdroj síly, která škodí, nebylo mu již zatěžko vytvořit bariéru, která ochraňovala celou družinu. Avšak síla krystalu nedovolovala přiblížit se ani jemu ani komukoli do bezprostřední blízkosti.

Další chodba vedla vodorovně, podařilo se v ní odhalit otáčivý mechanismus, který měl být bezpochyby další pastí na nepovolané návštěvníky. Podařilo se s pomocí Lothara odvrátit také klatbu, která strážila navazující schodiště vedoucí dále do hloubi. V dalším sále nacházelo se čpící jezírko plné bezbarvé tekutiny. Po jeho dně se promenádoval plaz připomínající Salamandra z alchymických traktátů. Družina se rozhodla, že jej nebude vyrušovat a pokusí se přes jezírko dostat zhoupnutím přes lano, které zde bylo k tomuto účelu bezpochyby zavěšeno.

Další schody vedly do místnosti v níž byl ke stropu zavěšen kamenný zvon a cesta dál byla přehrazena kamennou deskou. Díky Frolišovi však ani tato nebyla pro družinu překážkou. Vstoupil tak do posledního dómu. Nápisy a reliéfy na stěnách byly více než výmluvné. Jedná se o rituální pohřební komoru. Co však bylo horší, Lothar, který se do temných formulí začetl více, než bylo zdrávo, podlehl prokletí místa a začal odříkávat verše temného rituálu, chopil se dýky chtěl podřezat poblíž stojícího Otakara. Vliv kouzla se podařilo zlomit jen s vypětím všech sil.

Temná magie měl zapůsobit, aby byl oživen SOKAR, jeden z opirů, jehož tělo leželo staletí seschlé někdy za posledními kamennými dveřmi. Bylo rozhodnuto, že na toto místo už nesmí vkročit noha živého tvora. Froliš proto s pomocí magie strhl strop dómu a družina se vrátila zpět na povrch.

Dobrodružství v Aqelu

Období: říjen 1281
Postavy: Bjorn, Brus Weine, Krvavá Devítka, Froliš, Hanibal, Le Pich, Lothar
Datum: listopad 2015

Aqel. Město měst, perla západu. Založeno bylo ještě těsně před vypuknutím války se Severním králem. Na jeho budování se podíleli jak lidé, tak ti elfové z Hvozdu, kteří jimi byli fascinováni. Dodnes si město uchovává atmosféru, jakou jinde nezažijete. Všechny národy se zde potkávají ve vzájemném porozumění, obchodují a jinak spolupracují bez zábran.

Výprava na Vlčí Zub

Období: srpen 1281
Postavy: Brus Weine, Krvavá Devítka, Froliš, Hanibal, Le Pich, Lothar
Datum: leden 2015

Družina započala pátrání po ztracené relikvii. Rozhodli se vyjet do Nové Zhoře a začít pátrání v místě, kde došlo také k podobné krádeži. Bylo nabíledni, že obě události spolu souvisejí. Vydali se proto cestou přes Zálesí, kde již dříve vyprášili skupinu lapků. Po cestě se pokusí navštívit také jejich hlásku, Vlčí zub, o které se bandité zmiňovali v souvislosti s jejich vůdcem, jakýmsi pánem golemů.

Večer třetího dne cesty, který trávili z záleské krčmě, se strhla poměrně silná bouřka, jak ostatně bývá v horkém srpnovém dni zvykem. O to více dobrodruhy překvapilo, když jim hostinský přišel do pokoje oznámit, že mají návštěvu. Ukázalo se, že kněz Mojmír, podřízený Darbogastův, se rozhodl družinu následovat pod záminkou studijní cesty. Sdělil družině, že má vážné obavy z nastalé situace a také, že přestal cítit důvěru v Darbogasta. Rovněž odhalil vše, co o relikviích věděl. V Medvědí Hoře byl uchováván zub sv. Dagoberta, v Nové Zhoři pak hnáta sv. Haštala. Oba světci byli mučeni za válek se skřety tímto pronárodem, či dokonce přímo jejich králi. Tito vládcové však nebyli skřeti, ale muži, o nichž se říkalo, že jsou nesmrtelní. Některé prameny dokonce tvrdí, že se jednalo o znovuoživené nejlepší bojovníky z řad lidí a elfů. Veleli skřetím armádám, sami však byli služebníky zla v podobě Severního krále - strašného černého draka ze severu. O králech skřetů kolovali četné pověsti. Nejmocnější prý byli v noci, dokázali se měnit v netopýry či vlky, cestovali velmi rychle na dlouhé vzdálenosti. Uměli číst myšlenky a ovlivňovat pocity lidí, zasévat do nich pochybnosti a zlobu.

Mojmír ještě stihl postavám doporučit, aby se vydaly na jih do Aqelu, kde sídlí univerzita, na níž jsou tyto legendy uchovávány a studovány. V tom si však všichni uvědomili, že nejenže bouře ustala, ale také že za oknem je pozoruje jakýsi černý stín. Než se však stihli vrhnout k okenicím, ozval se jen pleskot kožených křídel. S obavami se družiníci uložili ke spánku.

A ty byly na místě. Ještě před svítáním vzbudil postavy hluk a řinčení železa na návsi. Kdo první vystrčil hlavu z okna viděl, kromě přilétajícího kamene, na rynku srocení snad celé vsi. Uprostřed davu stál Mojmír a kázal hlasitě něco o odpadlících od víry, pohanech a nečistých čarách, které mají z cizinců pocházet, a které jim dopomohly ke krádeži ostatků svatých. Rozlícený dav vzbudil ve všech oprávněné obavy. Froliš se jal vyšplhat za komín a jistit situaci střelbou. Hanibal, Brus, Le Pich a Krvavá Devítka pak vyšli společně s Lotharem ven, pokusit se zklidnit dav.

Něco však nehrálo. Kněz Mojmír vypadal, jakoby nebyl sám sebou. Oči měl upřené někam daleko před sebe a jeho pohyby byly jakoby trhané. Rychlý pohled odhalil špatně ustrojeného venkovana, kterak pozoruje zpoza rohu jedné z chalup velmi soustředěně celou scénu. Svištící šípy sice neznámého nezasáhly, ale alespoň jej donutily ustoupit. Kouzlo, které ovládalo Mojmíra povolilo a ten se skácel k zemi. Vesničané však nadále rozlícení jeho kázáním nehodlali ustoupit a dožadovali se kapitulace družiny. Jen s vypětím všech sil se je podařilo uklidnit. To už se však kněz Mojmír probral z mrákot. A konečně rozhořčené věřící zastavil v jejich běsnění. Mezitím Hanibal vyrazil za neznámým čarovníkem. Ten se však proměnil v netopýra a ani proti světlajícímu nebi se nepodařilo třepotající siluetu zasáhnout.

Bylo jasné, že protivník, který dokáže sám poštvat na družinu celý dav lidí, je velmi silný. Na druhou stranu zkušenost, že jej byli schopní obrátit na útěk byla také cenná. Nezbývalo, než se poradit co dál. Mojmír nabídl, že pojede dál do Nové Zhoře a díky svému postavení zkusí vypátrat více o krádeži tamní relikvie. Družina se zatím vydá na Vlčí Zub, zjistit, kdo je tajemný pán golemů a zda by pro ně případně neměl nějaké informace.

Cesta na hrad vedla ztrácející se lesní stezkou vyšlapanou na některých místech lapky. Lesy mezi Bezradskem a Novozhořskem jsou však husté a neprostupné a zabloudit v nich je snadné. Zvláště, pokud stopař vstoupí na bludný kořen. Družina tak sešla ze směru a musela strávit noc v hloubi hvozdu. Ukázalo se, že ten je obýván, jak už to tak bývá, havětí v podobě obřích lesních pavouků. V lítém boji málem pavoučímu jedu a kusadlům podlehl odvážný Hanibal, který se na ně jako první vrhl ze stanu. Brus Weine uplatnil své čáry a zášlehy jasného světla nakonec umožnil ostatním, aby se chlupatými členovci vypořádali a zahnali je na útěk.

Bezradské dožínky II

Období: srpen 1281
Postavy: Brus Weine, Krvavá Devítka, Le Pich, Lothar
Datum: prosinec 2014

Po té, co se Lothar rozhodl nabídnout pomoc bývalé šoltýsce, potřebovala družina získat více informací o tom, jak to v současnosti vypadá na tvrzi. Le Pich proto využil svých hereckých schopností, štípl ve městě nějaké šaty a vydal se špehovat dovnitř palisády. Podařilo se mu zjistit, kde se nachází vchod do podzemí a také to, který kněží má vězenkyně na starost. Všiml si však také jistého přespolního chasníka, který chodil kolem chrámu, jakoby byl bez duše. Sledoval jej až do ležení těch, kdo přišli z Nové Zhoře účastnit se obřadů. Vidlák sám nevěděl nic o tom, co se mu stalo, nicméně Le Pich jej přesvědčil, že je uhranutý a měl by se dostavit zítřejšho rána k mystikovi. To se měl vrátit Brus do Medvědí Hory a mohl jej tedy vyšetřit.

blog.txt · Poslední úprava: 27.07.2013 autor: korhul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0